13 september 2017

Inleiding


Op dit blog staan artikelen over de omstandigheden die van invloed zijn op het dierenwelzijn van dieren in de veehouderij en in het wild. Hierbij wordt het nieuws op enige afstand gevolgd. Via Facebook directe reacties op het nieuws.
Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten kunnen ingrijpen wanneer dieren als dingen worden misbruikt. Alle dier(soort)en kunnen in hun recht op vrijheid als evenwaardig aan mensen beschouwd worden.

Klik hier voor de laatste bijdragen. De meest recente staat hierboven.

Deze artikelen bevelen we aan:
Draagt de veehouderij wel bij aan de economie?
Waarom wordt er zoveel antibiotica gebruikt in de veehouderij?
Goed eten is een morele plicht
De intrinsieke waarde van een dier
Weidemelk is pas echt boerenbedrog
Diervriendelijk beheer van de Oostvaardersplassen
Is het ethisch om dieren te houden in een dierentuin?
Vrijheid is een grondrecht voor dieren
Melk is net zo klimaatonvriendelijk als vliegen of kolen
Hoog productieve koeien zijn snel uitgemolken en gaan naar de slacht

Wie dit blog op een smartphone met de mobiele versie bekijkt en meer overzicht wil, klik onderaan of hier op "Internetversie weergeven".
Een artikel vinden kan ook via de labels, steekwoorden en onderwerpen onderaan elke pagina.
Een zoekmogelijkheid naar woorden in een artikel wordt geboden links bovenaan en onderaan de pagina.

In de rechterkolom staan veel gelezen artikelen.
Tenslotte het beleid om uw privacy te beschermen.

Dierenbelangen zullen meer gewicht krijgen wanneer hun rechten wettelijk worden erkend en vastgelegd. Daar streven we naar. Ondertussen willen we u laten zie hoe weinig dieren op aarde nog vrij leven: