Inleiding

Op dit blog staan artikelen over dierenrechten en de omstandigheden die van invloed zijn op het dierenwelzijn van dieren in de veehouderij en in het wild.
Mensen zouden moeten kunnen ingrijpen wanneer dieren als dingen worden misbruikt. Alle dier(soort)en kunnen in hun recht op vrijheid als (intrinsiek) evenwaardig aan mensen beschouwd worden. Net als bij mensen gaat het om op de juiste manier grenzen te stellen.