30 december 2006

Is de PvdD onderdeel van een nostalgische trend?

Volgens Trouw is de opkomst van de Partij voor de Dieren een teken dat veel mensen weer terug verlangen naar vroeger toen de koeien nog allemaal ’s zomers in de wei liepen.

Dat is hetzelfde als mensen, die ontdekken dat zij een doodlopende weg zijn ingeslagen, verwijten dat zij op hun schreden terugkeren. Wat de PvdD wel wil is om mee te helpen om de beschaving een stapje verder te brengen. Beschaven betekent ook geld verdienen niet altijd op de eerste plaats zetten. Als handel ten koste gaat van waarden dan is het tijd om het roer om te gooien. Een beschaafde en gezonde samenleving produceert niet meer dan zij zelf nodig heeft en zeker niet meer wanneer dierenwelzijn en milieu er onder hebben te lijden. Dat is een kwestie van fatsoen, niet van nostalgische gevoelens zoals naar de tijd van de VOC.

Het aantal doden door vogelgriep stijgt gestaag

In 2006 stierven in de wereld 79 mensen aan vogelgriep. In 2005 stierven wereldwijd 42 mensen, in 2004 waren het er 32 en in 2003 vier. Sinds de ziekte uitbrak zijn 261 besmettingen in tien landen geregistreerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Zes op de tien besmette mensen overlijdt aan de ziekte, het gaat vooral om kinderen en jonge volwassen.


Zie verder:

Zoönosen: van je dier moet je het maar hebben!

24 december 2006

Aan het gebruik van speurhonden zit een luchtje

Het langste verhaal uit het Kinderboekenweekgeschenk 2006 gaat over speurhonden bij de politie. Nog los van het feit dat de schrijfster het gewoon vindt om honden naar explosieven te laten zoeken had het boek Laika tussen de sterren beter kunnen heten: Het dier als gebruiksvoorwerp. Uit het nieuws van deze week met als titel “Gerommel met geurproeven“ zou je misschien zelfs kunnen afleiden dat de schrijfster "graag lezers bij de neus neemt":

Bron Telegraaf AMSTERDAM - Bijna tien jaar lang is in strafonderzoeken in het noorden en oosten van ons land mogelijk gerommeld met geurproeven door speurhonden. Dit kan betekenen dat gerechtelijke vonnissen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Een aantal speurhondengeleiders is inmiddels op een zijspoor gezet.

De Rijksrecherche begint een oriënterend strafrechtelijk onderzoek en gaat daarin terug tot 1997. Om hoeveel en welke strafzaken het gaat, is het Openbaar Ministerie (OM) in Zutphen nog niet duidelijk. Het gaat om lopende en reeds afgesloten zaken in heel Noord en Oost Nederland. Iedere geuridentificatieproces die te maken heeft met een strafzaak uit die regio, wordt verricht in Eefde door de gezamenlijke oefengroep speurhondengeleiders van de politiekorpsen.

Het OM denkt dat de proeven niet volgens het voorgeschreven protocol zijn uitgevoerd. In het bijzonder zou zijn nagelaten om de proef 'blind' uit te voeren, wat betekent dat de speurhondengeleider niet op de hoogte is van de sorteervolgorde van de geurbuisjes. Daardoor wordt verhinderd dat hij onbewust signalen kan afgeven aan de hond. Onlangs verklaarde een speurhondengeleider in een strafzaak voor het gerechtshof in Leeuwarden dat de proef niet steeds 'blind' werd uitgevoerd "vanwege de grote werkdruk en een tekort aan inzetbare speurhonden." Volgens de politieman was dit niet zo erg omdat dit de uitkomst toch niet zou beïnvloeden.

Tenslotte wat zinsdelen uit:

Schrijfster Bibi Dumon Tak, Laika tussen de sterren Kinderboekenweekgeschenk 2006:

Blz. 38:
Eerst is Rocky aan de beurt.
Rocky is in opleiding
Rocky moet heel binnenkort examen doen,
Rob traint vandaag dus niet alleen Rocky,
maar ook de nieuwe baas van Rocky.
Rocky moet samen met zijn nieuwe baas
dat Rocky ernaar op zoek mag.
praat Rob met de nieuwe baas over Rocky.
Hij vertelt dat Rocky van racen houdt.
Rocky gaat het liefst heel snel.
dat Rocky rustig blijft.

Blz. 39:
Als Rocky blaft
moet Rocky eerst weten
voor Rocky's neus.
Rocky snuift eraan
Rocky zet zijn neus aan de grond
Na honderd meter blaft Rocky
Rocky krijgt een beloning
Rocky ligt intussen
Als Rocky wat is afgekoeld
Rocky zet zijn neus nu goed aan de grond.
Maar Rocky trekt zich nergens iets van aan
met Rocky gaan zoeken.
Bij deze oefening mag Rocky

E.D.

23 december 2006

Schaduwredenaties in FAO rapport over veehouderij


Marieke Aarden meldt in een artikel in de Volkskrant van 17 december, afdeling Kennis:
Koeien, varkens, schapen, geiten en kippen vormen een van de grootste milieubedreigingen in de wereld, stelt de VN Voedsel en Landbouworganisatie FAO in het rapport De lange schaduw van de veehouderij, dat deze week in Rome is verschenen.
In het rapport roept Steinfeld, een van de auteurs, op om de negatieve gevolgen van de veehouderij te halveren omdat het anders fout gaat met de leefbaarheid van onze planeet Aarde.
Verderop schrijft Aarden:
De hele wereldbevolking aanzetten om vegetariër te worden, is echter ondoenlijk, zegt de eerste auteur van het rapport Henning Steinfeld deze week in New Scientist. In de veehouderij en aanverwante bedrijven verdient een miljard mensen zijn brood. Halveren is daarom geen optie.

Letterlijke citaat Steinfeld:
Encouraging the global population to become vegans is not a viable solution, however. For starters, says the lead author of the FAO report, Henning Steinfeld, it is quite simply not an option for many of the one billion people whose livelihoods rely on livestock production.
Moreover, vegetable production is not devoid of environmental problems either. And recent studies have shown that global fish stocks are not sustainable at current levels of exploitation (see No more seafood by 2050?).
Deze tekst van Steinfeld suggereert dat de intensieve veehouderij nodig is, vooropgesteld dat de milieugevolgen gehalveerd worden. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar deze tekst zal zeker door de sector ter eigen eer en glorie worden gebruikt.
Ten onrechte, want de hele waarheid van keuzes, die we hebben, is als volgt. Miljoenen mensen houden vee en zijn van hiervan afhankelijk. Deze miljoenen veehouders leven in samenlevingen, die (wanneer de vraag naar vlees toeneemt) 3 dingen kunnen doen:
 1. minder vlees produceren en de behoefte afdekken door plantaardige voeding te produceren en de mensen te leren lekker vegetarisch te koken;
 2. zij kunnen gewoon doorgaan evenveel vlees te produceren en het vlees duurder te laten worden. Dit houdt vraag en aanbod in balans.
 3. Tenslotte kan een samenleving er voor kiezen om de voedingsindustrie te vragen om minstens de helft van het vlees te vermengen met vleesvervangers. In deze laatste optie hoeft een vleeseter de minste moeite te doen en is er minder land nodig om voedsel te produceren.
Welke keuze een samenleving ook maakt, steeds komt het moment dichterbij dat men vrijwel vegetarisch eet.

22 december 2006

Kerstgedachte van Sabine

Mijn kerstgedachte
Het is niet alleen kerst voor ons mensen, het is kerstmis voor elk levend wezen.
Laten we tijdens de feestdagen aan alle dieren denken, want zij worden vergeten.
Ik heb het over alle vergeten dieren achter grote gesloten deuren, de dieren die wij NIET zien.
Massaal belanden miljoenen dieren, elk jaar maar weer, op ons bord. We willen niet weten welk leed hierachter schuil gaat. Zij zijn tenslotte vetgemest om onze verlangens te verwezenlijken.
Varkens worden platgedrukt in kleine ruimtes, zij hebben geen loopruimte. Ze moeten zo snel mogelijk dik worden, want wij willen iets lekkers op tafel. Varkens zien geen daglicht, zij tellen niet mee, want ze zijn op deze wereld om ons maagje te vullen.
Wat is het verschil tussen een varken en een kat? Delen zij niet iets heel wezenlijks met elkaar? Een kloppend hart? Pijn? Genot? Eenzaamheid? Verdriet? Honger? Angst?
We zouden onszelf enkel goedpraten, wanneer we ons wijs zouden maken dat een varken, koe, kip, kalkoen, konijn, kalf, lam, kreeft en een schaap geen pijn ervaren.
Een varken wordt na enkele maanden, tijdens zijn verschrikkelijke leventje, ook nog eens opgejut om de veewagen in te gaan. Een varken voelt uitstekend aan wanneer er iets loos is. Denk niet dat de varkens in deze wagen veel plezier hebben, zij zijn verschrikkelijk bang. Durft u te kijken, wanneer u zo´n wagen op de snelweg passeert?

Koeien worden het slachthuis ingedreven, zij staan erbij, wanneer hun voorganger geëlektrocuteerd wordt. Ooit de doodsangst van een koe gezien? Ooit in haar ogen gekeken? Of durven we niet, bang om onszelf hiermee te confronteren. Ja, koeien kunnen OOK huilen, ook kreeften schreeuwen het uit wanneer zij in kokend heet water belanden.
Wij mensen zijn BANG, bang om iets te voelen wat we niet willen voelen, nl: pijn en verdriet wanneer we deze prachtige wezens het slachthuis in zien lopen.
Dagelijks worden dieren voor ons plezier gedood, maar tijdens de kerst worden zij nog massaler de dood ingedreven, omdat WIJ dit willen.
Denk met de kerst aan hen, aan hen die we niet zien, en spaar hen. Eet wat vaker een dagje geen vlees, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen.
Kerstmis heeft te maken met de geboorte en niet met de dood.

Ik geef alle prachtige dieren een aai, een kus en een knuffel tijdens de kerst, zij tellen namelijk mee....
Geef hen het respect, respecteer hen zoals u uw naasten zou respecteren.
Vrolijk kerstfeest allemaal.

Voorzitter, Sabine

Met vriendelijke groeten,
voorzitter: Sabine van der Meer
www.zwerfkat.com
www.buddykat.be

21 december 2006

Een moderne Kerstboodschap: laat dierenwelzijn niet aan de politiek over, denk zelf

Nu de verhoudingen in de Tweede Kamer wat diervriendelijker zijn dan voor 22 november 2006 is het voor sommigen verleidelijk om achterover te zitten en te denken dat het wel vanzelf goed zal komen met het dierenwelzijn in de wereld, te beginnen in Nederland.
We kunnen in ons land wel honderd wetten voor dierenwelzijn aannemen en allemaal vegetariër worden, dan nog is de bio-industrie daarmee nog niet verdwenen. De gewenste verandering moet niet alleen in de wetteksten worden doorgevoerd, maar ook in het bewustzijn en gedrag van alle betrokkenen.

Voor degenen die nog naïef zijn wordt hieronder de reactie van minister Veerman getoond die hij gaf op de indiening van diverse diervriendelijke moties.

Motie Thieme c.s. nr. 65 (30 800 XIV)
Verzoekt de regering, het legkippenbesluit aan te passen, zodat alle kooihuisvesting voor legkippen, ook de verrijkte kooi, verboden wordt en te onderzoeken welke kosten hiermee samenhangen.
Verzoekt de regering, hierbij te onderzoeken in hoeverre het eerdere wetsvoorstel, waarin een verbod op de verrijkte kooien was opgenomen, hernieuwd kan worden ingebracht, zodat geen onnodige tijd wordt verloren.
Reactie LNV minister Veerman
Zoals ik u reeds te kennen heb gegeven in mijn reactie op deze motie tijdens de begrotingsbehandeling, wens ik niet te tornen aan de bestendigde lijn van deze regering: niet verder gaan dan datgene wat in Europa is toegestaan. Ik laat de uitvoering van deze motie dan ook over aan mijn opvolger. Wél zal ik op korte termijn op dit punt alvast het gesprek aangaan met de pluimveesector, een inventarisatie maken van het huidige gebruik van de verrijkte kooi in Nederland en het gevraagde onderzoek naar de kosten starten.

Motie Thieme c.s. nr. 67 (30 800 XIV)

Verzoekt de regering, prioriteit te geven aan substantieel frequentere controle van dierenwelzijnwetgeving in de veesector en te onderzoeken hoe dit gefinancierd kan worden.
Reactie
Zoals ik de Kamer reeds heb kunnen mededelen werk ik momenteel aan de uitbreiding van de handhavingscapaciteit van de AID met vijftien fulltime mensen.

Motie Thieme c.s. nr. 68 (30 800 XIV)
Verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om etikettering op te stellen voor de herkomst van de eieren welke in producten zijn verwerkt.
Reactie
Ik zeg toe te onderzoeken wat wel en niet kan op het gebied van etikettering binnen EU-en WTO-regels en u daarover uiterlijk in april 2007 te berichten. Overigens wil ik ook het bedrijfsleven uitnodigen om mee te denken.

Motie Van der Vlies c.s. nr. 73 (30 800 XIV)
Verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat er een Europees verbod komt op het onverdoofd castreren van biggen per 1 januari 2009.
Verzoekt de regering voorts in Nederland krachtig te stimuleren dat castratie van biggen onnodig is, hetzij door detectie van berengeur, hetzij anderszins.
Reactie
Hetgeen in de motie gevraagd wordt, is al bestaand beleid. Ik zal me daar in EU-verband nog hard voor maken, zolang mijn ambtstermijn voortduurt. Samen met de Europese Commissie organiseert Nederland in januari 2007 een conferentie over dit onderwerp.

19 december 2006

Bereiden varkensvlees is een klein risico voor besmetting met MRSA

Veel varkens (40%) zijn drager van Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Dit komt waarschijnlijk doordat de gangbare varkenshouderij veel gebruik maakt van antibiotica. Niet alleen als medicijn, maar ook als preventief medicijn en kortgeleden pas verboden als groeibevorderaar. Hierdoor kon de bacterie resistentie tegen antibiotica ontwikkelen en zich ongestoord vermenigvuldigen. In het slachthuis kan ook varkensvlees erdoor besmet raken. Ook kalfsvlees kan de besmetting hebben. Mogelijk is biologisch vlees minder vaak besmet.
MRSA kan ook op varkensvlees voorkomen (ca. 2%). Bij het bereiden van rauw varkensvlees is het daarom belangrijk hygiënisch te werken en de handen goed te wassen. Op bereid varkensvlees komt de bacterie niet meer voor. Dat is logisch, want dat is het gevolg van het braden. Of de bacterie in of op degene achterblijft, die het vlees bereidt, is onbekend.

Van de Nederlandse bevolking is naar schatting 0,03% drager van de MRSA-bacterie. Een deel van hen is beroepsmatig in aanraking gekomen met de bacterie, zoals varkenshouders. Uit een kleinschalig onderzoek door de Universiteit van Nijmegen bleken 6 van 26 onderzochte varkenshouders besmet met een aan varkens gelieerd type van MRSA. Een ander deel van de menselijke dragers is ermee besmet in het ziekenhuis.
De bacterie is geen probleem voor de drager tot het moment dat deze kwetsbaar wordt bij ziekte. Op dat moment is er vaak geen antibiotica meer effectief om een infectie uitbraak tegen te gaan. Overlijden is dan een groot risico.

15 december 2006

Voorbeelden van misstanden in de jacht

Van de website van de Dierenbescherming afdeling Alkmaar

Voorbeelden van misstanden in de jacht

* Jacht op zon- en feestdagen
* Jacht voor zonsopgang of na zonsondergang
* Aangeschoten wild dat aan zijn lot wordt overgelaten
* Raken uw huisdieren van slag van de jacht nabij uw woonhuis
* Jacht op beschermde diersoorten (meerkoeten/aalscholvers)
* Het uitzetten van fazanten
* Het voeren van dieren door jagers
* Kent u voederlocaties voor fazanten?
* Jacht op verboden terrein of jacht op privé terrein
* Jacht in de nabijheid van schapen/koeien/huisdieren/woonhuizen
* Jacht in de nabijheid van de openbare weg of jacht richting de openbare weg
* Jacht waar minderjarigen aan deelnemen
* Jacht in de sneeuw

Rapport Misstanden Jacht

Peter van Poelgeest, Provinciaal Fauna Adviseur Noord-Holland, schreef het Rapport Meldnummer Misstanden Jacht. Dit rapport maakt duidelijk dat jagers vrij spel lijken te hebben als het gaat om het niet naleven van wetten en regels. Dit komt doordat de Algemene Inspectie Dienst (AID) jacht veel te weinig prioriteit geeft, het politieapparaat kennis van de jacht ontbeert en controle uit de hoek van de provincie Noord-Holland in zijn geheel uitblijft.

Wordt het leven duurder door de PvdD?

Worden alle plannen van de Partij voor de Dieren uitgevoerd, dan zal dit grote gevolgen hebben voor de sector en de consument. ‘We hebben het dan over een banenverlies van 75.000 mensen, een paar miljard verlies aan productiewaarde, Nederland zou uit de EU moeten stappen en de grenzen sluiten voor im- en export en de consument betaalt 100 euro meer per maand voor zijn boodschappen en geen dier wordt er beter van.’

Dat stelt voorzitter Jos Ramekers van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren in zijn oud- en nieuwjaarsrede.

De heer Ramekers had zijn toespraak beter een "hele en halve waarhedenrede" kunnen noemen, want hij past hier klassieke demagogie toe. Dat werkt als volgt: je noemt een aantal wijd en zijd bekende feiten en een aantal leugens in combinatie met elkaar en suggereert daarmee dat ook de leugens waarheden zijn.

Marianne Thieme haalt in dit soort omstandigheden graag Ghandi aan: "eerst negeren je ze, dan proberen ze je belachelijk te maken, dan vallen je ze aan en tenslotte win je".

Wat de Partij voor de Dieren wil is niet het laten verdwijnen van banen, maar het anders inrichten van dat werk, namelijk diervriendelijker. Sinds de Tweede Wereld is het aantal boeren gedecimeerd en is de consument meer vlees gaan eten.
Twee derde van Nederland wordt gebruikt door de land- en tuinbouw. Grote delen van het land worden beheerd door boeren, met koeien, graan, bieten en aardappelen. Het aantal boeren neemt per jaar met 3-4% af maar hun grond blijft meestal in gebruik bij de landbouw. De verwachting is (Agrarisch Dagblad) dat in 2012 het aantal Nederlandse landbouwbedrijven gedaald zal zijn van 59000 nu, naar 40000 bedrijven dan. Dit heet schaalvergroting en bio-industrie, ondertussen verliezen kleinere boeren hun baan en niemand die hun financieel helpt of vergoed.
Zouden de dieren meer verantwoord worden gehouden (buiten in de wei kunnen lopen) en de consument moet daarvoor een hogere prijs betalen, terwijl hij niet minder gaat eten, dan is hij of zij zeker duurder uit. Logisch.
Een verstandige consument gaat dan ook minder vlees eten en zeker van een betere kwaliteit. Daarmee bereikt hij een aantal doelen: hij voelt zich beter en heeft een kwalitatief beter leven. Zie ook het bericht in Agrarisch Dagblad van 15 december waarin gesteld wordt dat consumenten begin dit jaar minder vlees kopen door de hogere prijzen, maar dat de totale bestedingen vrijwel gelijk bleven.
De plannen van de Partij voor de Dieren maken alleen een kans als er iets wordt gedaan aan de vrije im- en export van dierlijke producten uit de bio-industrie, dat klopt, hoewel Rameker dit niet zo expliciet vermeldt. Anders is het dweilen met de dieronvriendelijke kraan en worden dieren en verantwoord werkende veehouders er inderdaad niet beter van.
Om die beperking aan het nodeloos gesleep van dieren over de wereldbol tot stand te brengen hoeft Nederland zeker niet uit de EU te stappen. Het zou beter moeten samenwerken met andere EU-landen en zelfs daarbuiten om dit gesleep (lees onder meer internationale diertransporten) te beëindigen. Zou daarbovenop daadwerkelijk een politiek worden ingezet dat de vervuiler betaalt, dan is geldbesparing voor de bewust inkopende consument nog duidelijker.
En dat is het soort win-win situatie die Ghandi ook gewild zou hebben.

Zembla over MRSA bacterie: wat was eerder, de kip of het ei?

In Nederlandse varkensstallen wordt massaal de ziekenhuisbacterie MRSA gesignaleerd. Een moeilijk te bestrijden en zeer besmettelijke bacterie, die levensbedreigend is voor mensen, omdat bestaande antibiotica niet meer helpen. Voorheen kwam deze bacterie alleen voor in ziekenhuizen. Maar nu de varkensstallen er vol mee zitten, worden boeren en hun families besmet.
Artsen vrezen dat deze varkenshouders de bacterie verspreiden onder de bevolking. De varkensindustrie praat er liever niet over, uit vrees voor economische consequenties.

Uitzending van Zembla: Ziekenhuisbacterie in varkensstal: zondag 17 december, 22.15 uur, Nederland 3.

PVV ziet te weinig realiteitszin

Voorzitter Jos Ramekers van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren stoort zich aan politici die de intensieve veehouderij willen afschaffen of een volledige biologische veehouderij willen. ”Dan ben je tweederde van je bedrijfstak kwijt en een paar miljard euro aan productiewaarde. Dat kost werkgelegenheid voor zo’n 75.000 mensen.”
”Ik roep volksvertegenwoordigers van alle gezindten op om welzijnsregels te toetsen op werkelijk resultaat en niet op goedkoop electoraal effect.”

Tot zover Ramekers.
“Het werkelijke resultaat”. Daarmee wil Ramekers zeggen dat wanneer je veel geld kunt verdienen of mensen aan het werk kunt houden dat je dan niet moet zeuren over het inboeten aan dierenwelzijn of aan gevolgen voor het milieu.
Je kunt ook anders redeneren. Wanneer je mensen vraagt om meer te betalen voor dierlijke producten en dat geld doorsluist naar een biologische sector die daadwerkelijk meer arbeidstijd steekt in een diervriendelijker dierhouderij dan heb je “excusez les mots” veel vliegen in één klap geslagen: minder milieubelasting, een mooier landschap, meer dierenwelzijn, een gezonder en lekkerder product en gelukkiger producenten.

Voor wie zich wil verdiepen in de fijnste nuances van het verschil tussen de producten uit de bio-industrie en uit de biologische landbouw is er vrijdag 15 december een debat op TV Gelderland tussen biologische varkenshoudster en journaliste Diana Saaman van de Partij voor de Dieren en Bert van Ruitenbeek van Biologica over:

Hoe biologisch is biologisch?!


Een groeiende groep mensen kiest biologisch vanwege dierwelzijn en omdat ze ervan uitgaan dat biologisch ook gezonder is. Maar wat koop je nu precies als je Eko keurmerk kiest? bekijk het op omroep Gelderland.

Uitzending gemist? Lees hier een en ander over het verschil en de vraag of biologisch beter is.

6 december 2006

Voor verhoging dierenwelzijn moet meer gebeuren dan informatie op etiketten

Etiketten over dierenwelzijn en de herkomst van vlees en vis leiden vooral tot 'vriendelijker' consumeren bij mensen die al bovenmatig in sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid geïnteresseerd zijn. De feiten op de verpakking leiden niet automatisch tot beklijvende keuzes voor diervriendelijk voedsel bij andere mensen.
Dat blijkt uit onderzoek waar Carolien Hoogland 11 december op promoveert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoogland tempert hiermee hooggespannen verwachtingen van politici van onder meer D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Volgens de promovenda helpen etiketten over de herkomst van producten mensen wel bij het maken van hun keuzes.

Bovenstaande conclusies zijn een beetje open deur. Je moet wel erg naïef zijn om te denken dat het geven informatie alleen voldoende is voor gedragsverandering. Hiervoor moet er meer gebeuren dan mensen te overtuigen van het nut van diervriendelijk vlees. Mensen moeten zich ook verantwoordelijk voelen en de effectiviteit van een diervriendelijkere aankoop onderschrijven.
Psychologen hebben voor gedragsverandering al heel lang een goed onderbouwd model gemaakt. Wil men die inzichten inzetten dan is veel energie nodig in het ondersteunen van een campagne. Die bewustwording moet samengaan met daadwerkelijke verbeteringen in de situatie in de veehouderij.

30 november 2006

GAIA maakt lawaai om onverdoofd castratie te stoppen

copyright GAIA
GAIA lanceert sensibiliseringscampagne voor biggen mét ballen

GAIA start met een campagne tegen het onverdoofd castreren van varkens. Want nog elk jaar worden in België meer dan vijf miljoen biggen onverdoofd gecastreerd door de varkenshouder zelf. Hij snijdt in de balzak van het dier, duwt de teelballen eruit en snijdt dan de zaadstreng door.
Nochtans ondertekenden de Belgische varkenshouders in 2002, samen met GAIA en de bevoegde minister, het zogenaamde varkensakkoord. Volgens dit akkoord zouden er geen varkens meer onverdoofd gecastreerd worden vanaf 1 januari 2006. Meer nog, vanaf 2009 zou geen enkel varken nog chirurgisch gecastreerd worden.
GAIA wil dat er een einde komt aan de onverdoofde castratie en start daarom een opvallende sensibiliseringscampagne: een speciaal opgerichte groep ‘Pigs in Pain' brengt het nummer ‘Why the Pain?'. Het nummer bevat een sample met daarop het gekrijs van biggen die onverdoofd gecastreerd worden. Wie de single koopt laat zo hun hulpkreet luider klinken bij de bevoegde instanties. De single is te koop in de meeste platenwinkels of kan gedownload worden via iTunes.

GAIA stelde ook een rapport op dat aan de federale minister van Volksgezondheid en Dierenwelzijn Rudy Demotte, Vlaams landbouwminister Yves Leterme en zijn Waalse collega Benoît Lutgen wordt overhandigd.
Daarnaast verspreidde GAIA nieuwe, wrede, beelden die bij Belgische varkenshouders werden gemaakt, van jonge biggen die op pijnlijke wijze worden gecastreerd.

24 november 2006

Vleeskuikenshouders vertragen de invoer van welzijnsmaatregelen


Finland heeft een voorstel ingediend om de bezetting in vleeskuikenstallen zonder aanvullende maatregelen in 2012 te beperken tot 32 kilo per vierkante meter.
De Nederlandse, Belgische en Duitse vleeskuikenhouders willen nog geen welzijnsnormen invoeren, omdat er nog een Europees onderzoek naar het welzijn loopt. De resultaten daarvan zijn waarschijnlijk in 2011 bekend.

Dit zijn een tweetal trucs om ontwikkelingen te vertragen: het welzijn van het kuiken wordt verondersteld afhankelijk te zijn van het aantal dieren per vierkante meter stalruimte en er wordt om langdurend onderzoek geroepen om de precieze invloed daarvan boven tafel te krijgen. Los van de exacte relatie tussen aantal dieren in een stal en dierenwelzijn, is het meten van dierenwelzijn van kuikens op zich ook al lastig. De sector kan nog jaren doorgaan om op deze wijze daadwerkelijk ingrijpen te traineren. Verder wordt de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn buiten het eigen land gelegd bij de EU. De EU heeft nog meer moeite dan de sector in eigen land heeft om voor alle landen bindende eisen op te stellen die daadwerkelijk dierenwelzijn verbeteren.

GAIA gaat een Partij voor de Dieren anders aanpakken

In een persbericht van de site van het Belgische GAIA is te lezen over de 2 zetels in Nederland:
‘Gewoonweg schitterend,' reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. ‘Zo krijgen dieren een echte politieke stem in Nederland.' De Nederlandse kiezer maakt hiermee duidelijk dat ook dieren meetellen in een beschaafd land. Hij hoopt dat er van bij onze Noorderburen ‘een warme gloed van politieke actie voor de dieren' zal overwaaien naar onze contreien en zich zal vertalen in beduidend meer aandacht van de Belgische politici voor het dierenwelzijn.

De aanzet is al gegeven in de grootste stad van Vlaanderen. Sinds de lokale verkiezingen van oktober heeft Antwerpen voor het eerst een schepen voor dierenwelzijn, GAIA- én VLD-lid Luc Bungeneers en maakt een beleidskader voor dierenwelzijn deel uit van het Antwerpse bestuursakkoord. Andere steden en gemeenten zijn al gevolgd of volgen nog.

Een Partij voor de Dieren in België? ‘Wij zijn daar in principe niet tegen,' zegt Michel Vandenbosch. ‘Maar in België ligt de situatie heel anders dan in Nederland. Bij ons is er de kiesdrempel van vijf procent. In Nederland is de Partij voor de Dieren met 1,8 % van de stemmen goed voor twee verkozenen. Groen Links haalt in Nederland zeven zetels met 4,8 % van de stemmen maar in ons land zouden ze de kiesdrempel niet gehaald hebben.'

In het vooruitzicht van de federale verkiezingen van volgend jaar in België gaat GAIA wel op zoek naar dé partij voor de dieren. Welke partij bewijst met daden dat dierenleed geen aanhangseltje is om wat mee bezig te zijn als er niets beters te doen is? Welke partij bewijst dat het welzijn en de rechten van dieren in een moderne, beschaafde samenleving volwaardige politieke beleidsthema's zijn? Welke partij realiseert zichtbare verschillen voor het dierenwelzijn? Kandidaturen worden bij GAIA verwacht.

17 november 2006

Vernietigend oordeel dieren- en natuurbeschermingsorganisaties over Balkendes kabinetten

De Stichting Varkens in Nood heeft een enquête gehouden onder 25 dieren- en natuurbeschermingsorganisaties met in totaal meer dan 1,5 miljoen donateurs en leden.
Hun oordeel is vernietigend voor de regeringspartijen van de laatste kabinetten.

Op vrijwel alle onderdelen van de enquête over natuurbescherming en dierenbescherming was het oordeel slecht of zeer slecht.

De enquête bestond uit 37 vragen, verdeeld over verschillende onderwerpen op het gebied van natuur- en dierenbescherming. Op geen enkele onderdeel was de beoordeling goed of zeer goed. Slechts één keer was het oordeel matig. Verder waren alle scores slecht tot zeer slecht. De 25 organisaties hebben zich ook uitgesproken over de natuur- en diervriendelijkheid van de verschillende politieke partijen. GroenLinks en SP scoorden als verwacht het beste. CDA, VVD en LPF het slechtste.
PvdA, D66 en CU behaalden een magere voldoende.

U kunt hier de uitslag downloaden (PDF).

Elke organisatie telt even zwaar mee in de enquête. Een rekenexercitie waarbij de omvang van de organisaties werd meegeteld (een gewogen gemiddelde) resulteerde niet in een structureel andere uitslag. De organisaties namen deel onder de toezegging dat hun bijdrage anoniem blijft.

10 november 2006

Varkensflats zijn een verkeerd politiek signaal

In de Verdieping van dagblad Trouw op 9 november schrijven een aantal vooraanstaande Nederlanders op persoonlijke titel een pleidooi voor de bouw van een varkensflat in de Amsterdamse haven.

Het is maar goed dat zij dit op persoonlijke titel doen want politiek is het artikel een uiterst onverstandige zet, die GroenLinks zeker geen zetelwinst zal opleveren. Het artikel maakt wel duidelijk waar alleen maar technologisch denken toe leidt.

Schrijvers zijn Bram Bos, fractievoorzitter voor GroenLinks in Amsterdam Oud-Zuid, Karel de Greef, onderzoeker bij de WUR, Peter Groot Koerkamp, hoogleraar bij de WUR, Paul van Grieken wethouder dierenwelzijn (sic!) voor GroenLinks, John Grin, hoogleraar bij de UVA.

Vooralsnog geen domme jongens. Een deel van hun argumenten klopt ook nog. Wanneer je varkensflats bouwt op een industrieterrein en je bouwt er slachterijen naast dan is de transporttijd in vergelijking met de situatie in de bio-industrie aanmerkelijk bekort. Wanneer je ook nog eens een mestvergistingsinstallatie er naast bouwt, dan kun je ook nog eens energie winnen uit de mest. Tel uit je winst!

En daar zit ‘m precies de kneep. Het artikel is niet gericht op het trekken van de angel uit het probleem van de bio-industrie, maar is juist een stap verder in de richting van een doodlopende weg. Een meerderheid in ons land is tegen de bio-industrie en dus ook tegen verlenging van de levensduur. Dat diezelfde burger zelf vrijwel machteloos is in het wijzigen van het landbouwbeleid doordat zij massaal valt voor de goedkopere kiloknaller is niet fraai en niet consequent. Het is menselijk en helaas begrijpelijk. Dit is echter geen argument om dan maar door te gaan mensen in verleiding te brengen met verkeerd geproduceerde dierlijke producten. Nederland kent een veestapel die een omvang heeft die een aantal malen de binnenlandse vraag overtreft. De veestapel bestaat nu om op buitenlandse markten geld te verdienen en ontneemt daarmee goedwillende veehouders een economisch verantwoord bestaan.

Wanneer die veestapel zou worden gereduceerd tot een omvang die in balans is met de binnenlandse behoefte, (zoals bijvoorbeeld in Duitsland), pas dan kunnen diervriendelijke houderijen een reële kans krijgen en niet meer te vechten tegen de bierkaai van de WTO. Dan is het ook niet nodig om waar dan ook in ons land varkensflats te bouwen.

GroenLinks is niet blij met die uitspraken en heeft Bram Bos teruggefloten.
“Ik kan me voorstellen dat de partij hier niet blij mee is”, zegt Bos. “Het is verkiezingstijd en dan is het niet handig dat er verwarring ontstaat over het standpunt van GroenLinks." Volgens Bos bestaat er echter geen verschil tussen hem en de partij over het uiteindelijke doel. “Het gaat alleen om de weg ernaar toe.”

We moeten echter concluderen dat Bos ondertussen behoorlijk de weg is kwijtgeraakt.

Voor een meer verantwoord beleidsadvies voor de vaderlandse veehouderij, klik hier.

8 november 2006

Verwarrende berichtgeving over consumenteninvloed op dierenwelzijn

Het weblog Voeding en gezondheid in de media hekelt de verwarrende berichtgeving over voeding, maar draagt zelf een negatief steentje bij onder de titel:

Consument bepaalt dierenwelzijn

De handel in dieren en dierlijke producten heeft een mondiaal karakter, geregeerd door richtlijnen van de Wereldhandelorganisatie [WTO]. Maar terwijl de Europese Unie inmiddels verregaande eisen aan dierenwelzijn stelt, wordt dit door de WTO afgedaan als 'non-trade-concern'. Voor het verbeteren van dierenwelzijn is dan ook een belangrijke rol voor de consument weggelegd, vindt prof. mr. Annelies Freriks, hoogleraar 'Dier en recht' aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

Commentaar van Animal Freedom: een belangrijke rol is wat anders dan het kunnen bepalen. Het is de veehouder die dierenwelzijn bepaalt. Het is de consument die invloed kan uitoefenen op de handel.

Op 8 november houdt zij haar oratie onder de titel 'De impact van WTO-recht op dierenwelzijn'. De internationale handel in dieren en producten van dierlijke herkomst wordt beheerst door afspraken die in het kader van de Wereldhandelorganisatie zijn gemaakt. Binnen die afspraken is nauwelijks ruimte voor dierenwelzijn. Dit brengt de EU, die haar handelsbeleid in toenemende mate heeft toegespitst op dierenwelzijn, in een lastig parket. Verbetering van dierenwelzijn kost immers veel geld en brengt de concurrentiepositie van de EU in gevaar. Daardoor ontstaat een grote druk op de EU-doelstelling om verdergaande dierenwelzijnseisen door te voeren.

Commentaar: logischer zou zijn om te schrijven dat er druk ontstaat om juist welzijnseisen niet door te voeren.

Consumentgedrag beïnvloeden

Freriks: 'Wil je op korte termijn wat aan deze situatie veranderen, begin dan bij de consument. Die bepaalt uiteindelijk wat voor vlees hij in de kuip wil hebben. Of in handelstermen uitgedrukt: of er een markt is voor producten, afkomstig van dieren die volgens de Europese dierenwelzijnsmaatstaven zijn behandeld, is afhankelijk van het gedrag van de consument. Die kan ervoor zorgen dat schakels in de productieketens, inclusief de retailhandel, aandacht gaan besteden aan dierenwelzijnseisen in hun relatie tot hun leveranciers.' Om het consumentengedrag te beïnvloeden heeft de overheid op haar beurt een aantal instrumenten ter beschikking. Zo wordt binnen het Europese levensmiddelenbeleid grote waarde gehecht consumentenvoorlichting, al dan niet via etikettering.

Commentaar: hier wordt duidelijk en terecht een verantwoordelijkheid toegeschoven naar de overheid. Bewust worden kun je op zijn loop laten of versnellen. Het is niet teveel gevraagd om die versnelling aan de overheid over te laten.

Aanpassen kader WTO

Om op de lange termijn dierenwelzijn in de internationale handelsbetrekkingen juridisch te verankeren, dient evenwel het WTO-kader te worden aangepast. Daarvoor is echter op dit moment nog onvoldoende politieke draagvlak. In WTO-onderhandelingen moet de EU er dan ook voortdurend aandacht voor blijven vragen. Een reëlere optie is volgens Freriks om in EU-verband verdragen te sluiten met handelspartners waarin specifieke afspraken over dierenwelzijn worden vastgelegd.

Commentaar: het is jammer dat hier niet wordt beschreven hoe de WTO-afspraken precies zouden moeten worden aangepast. Deze oproep is erg vrijblijvend.

Voor meer duidelijkheid over de ideale situatie in de veehouderij, klik hier.

7 november 2006

Verdoven van slachtvee gebeurt met klap, schietmasker of stroomstoot

Er is in Nederland veel commotie ontstaan over halal vlees en onverdoofd ritueel slachten. Volgens de halal voorschriften zou een dier bij bewustzijn moeten zijn alvorens het de halsslagader wordt doorgesneden.

Bij de gewone slacht zou dit diervriendelijker gebeuren omdat de dieren dan worden verdoofd alvorens de halsslagader wordt doorgesneden. Dat verdoven gebeurt door het dier een pen door het hoofd te schieten. Het dier valt neer en wordt vervolgens de slagader doorgesneden, terwijl tegelijkertijd het via een achterpoot aan de slachtlijn wordt gehangen om te verbloeden.

Varkens worden soms met CO2 verdoofd. Deze methode is vanwege de verstikkingsverschijnselen omstreden.

Kippen worden eerst aan de poten opgehangen en op de kop door een stroombad geleid met de bedoeling om hen te verdoven alvorens hun hals wordt “doorgezaagd”. Omdat op dit stroombad vaak te weinig stroom staat (om beschadiging aan het vlees te voorkomen) is de verdoving onvoldoende en worden de kippen bij bewustzijn de hals doorgesneden of in ergere gevallen, slechts deels.

Er is ook een bedwelming mogelijk met gas CO2O2. Deze methode is iets duurder dan het stroombad.

Een konijn dat geslacht wordt krijgt een klap op de kop ter verdoving en de rest van de procedure is als hierboven.

Het is aan de lezer om te bepalen of de manier van verdoven met CO2, slagpen, stroombad of klap op het hoofd diervriendelijk is. Voor wie dit idee onverdraaglijk is, zit er niets anders op dan van het eten van vlees af te zien. Gelukkig heeft dit vooruitzicht meer voordelen dan nadelen.

Deel geredde Friese paarden gaat naar de slacht

De paarden in Marrum liepen op het buitendijkse gebied van It Fryske Gea. Deze verpachtte de gronden aan de familie Lootsma. Die familie op haar beurt neemt paarden aan van particulieren die een wei zoeken om hun paarden in te laten lopen.
Een deel van de paarden is in eigendom van Lootsma. Die zijn bedoeld voor de handel. Nu het seizoen van buitengaats lopen na 15 oktober is beëindigd is het economisch aantrekkelijker om een deel van de nog niet verkochte paarden naar de slager te brengen (video).
Veel van de geredde paarden zijn dus van de regen in de drup beland.
Naast de recreatieve functie van paarden gaat het in deze branche gewoon om het geld verdienen en het geld besparen in de verzorging.

6 november 2006

Maritieme ecosystemen niet onuitputtelijk, maar mogelijk over 40 jaar dood

Boris Worm van de Dalhouse universiteit in Canada pleit voor het beschouwen van het gehele ecosysteem bij het streven naar het behoud van de zee in plaats van het kijken naar afzonderlijke vissoorten. Wanneer we gewoon doorgaan met het leegvissen van de zee en gewoon overstappen naar een nieuwe soort wanneer een bepaalde soort is gedecimeerd of naar een ander gebied om te vissen zullen de ecosystemen globaal op een gegeven moment ineenstorten.

Op zijn persoonlijke website schrijft hij:

In a study published in the November 3 issue of the journal, Science, an international group of ecologists and economists show that the loss of biodiversity is profoundly reducing the ocean’s ability to produce seafood, resist diseases, filter pollutants, and rebound from stresses such as over fishing and climate change. The study reveals that every species lost causes a faster unravelling of the overall ecosystem. Conversely every species recovered adds significantly to overall productivity and stability of the ecosystem and its ability to withstand stresses.

“Whether we looked at tide pools or studies over the entire world’s ocean, we saw the same picture emerging,” says lead author Boris Worm of Dalhousie University. “In losing species we lose the productivity and stability of entire ecosystems. I was shocked and disturbed by how consistent these trends are – beyond anything we suspected.”

The four-year analysis is the first to examine all existing data on ocean species and ecosystems, synthesizing historical, experimental, fisheries, and observational datasets to understand the importance of biodiversity at the global scale.

The results reveal global trends that mirror what scientists have observed at smaller scales, and they prove that progressive biodiversity loss not only impairs the ability of oceans to feed a growing human population, but also sabotages the stability of marine environments and their ability to recover from stresses. Every species matters.

Voor meer informatie over het leegvissen van de zee, klik hier.

Wild minder gewild

Het Nieuwblad uit België schrijft op haar website:
Aan het begin van het jachtseizoen krijgen jagers doorgaans heel goede prijzen voor hun wild. Maar niet dit jaar. Sommige jagers krijgen hun buit amper verkocht. Waarnemers schrijven dat in eerste instantie toe aan het overaanbod door de import van wild uit Oost-Europa. Ook het feit dat vooral jonge mensen minder tuk zijn op een stuk wild op hun bord, speelt een rol.
Tot zover.
Dit is goed nieuws, want het betekent ook dat stropen minder aantrekkelijk is. Oudere mensen uit de lagere sociale klasse hebben bij het eten van wild nogal eens een “romantisch beeld”. Vroeger was wild eten voorbehouden aan de “hogere klasse”. Jongeren hebben er tegenwoordig gelukkig geen boodschap meer aan. Dat is het voordeel van het “beëindigen van de klassenstrijd”.

2 november 2006

Coalitie van 18 dierenbeschermingsorganisaties zet dierenwelzijn op verkiezingsagenda

Amsterdam, 2 november 2006 – Vandaag hebben 18 Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties ‘dierenwelzijn’ luid en duidelijk op de verkiezingsagenda gezet. Met een amfibievoertuig uit de Tweede Wereldoorlog pleegde Bep Brul - bekend uit de kinderserie Loenatik – een invasie in de Amsterdamse binnenstad. Op het Koningsplein maakte zij een stop om premier Balkenende streng toe te spreken over zijn gebrek aan belangstelling voor de dieren. In zijn nieuwe boek wordt met geen woord gerept over de dieren. “Dat moet anders!” aldus Bep Brul en 18 dierenbeschermingsorganisaties die gezamenlijk één miljoen leden en donateurs vertegenwoordigen. Via politieke debatten, acties van Bep Brul, radiospotjes ingesproken door bekende Nederlanders én de website www.stemdiervriendelijk.nl roept de coalitie ‘Stemdiervriendelijk.nl’ de burgers op om op 22 november diervriendelijk te stemmen.

Een verrassing voor JP

Actrice Karen van Holst Pellekaan - in haar rol als Bep Brul - verraste Balkenende bij het signeren van zijn boek “Aan de kiezer” op heterdaad. Zij arriveerde in een amfibievoertuig dat in 1944 de landing op D-Day nog had meegemaakt en schalde spreuken door een megafoon als ‘Red de dieren’ en ‘Mensen laat uw hart spreken en denk aan de dieren op 22 november.” Bep bood premier Balkenende een brief aan waarin zij haar onvrede uit over hoe slecht en bijna barbaars er met dieren in Nederland én in het buitenland, wordt omgegaan.

De coalitie stemdiervriendelijk.nl

De coalitie stemdiervriendelijk.nl is ontstaan uit onvrede over het gebrek aan aandacht van de kabinetten Balkenende I, II en III voor de dieren. Volstrekt belachelijk in een land waarin per jaar 550 miljoen dieren worden geslacht, 16 miljoen huisdieren het vrijwel zonder wettelijke bescherming moeten doen en de natuur en de wilde dieren steeds schaarser zijn. Behalve veel loze toezeggingen van dit kabinet is er slechts sprake geweest van achteruitgang. Dat zal en dat moet nu anders, aldus de coalitie Stemdiervriendelijk.nl.

De coalitie bestaat uit Stichting Aap, Bont voor Dieren, Sophia-Vereeniging, Varkens in Nood en WSPA Nederland, CIWF, Comité Anti Stierenvechten, Dierenrechten Nederland, Faunabescherming, Hondenbescherming, IFAW, Milieudefensie, Proefdiervrij, Nederlandse Vegetariërsbond, Nederlandse Vereniging voor Veganisme,Vissenbescherming, Wakker Dier en de Zeehondencrèche Lenie ’t Hart.

Stemdiervriendelijk.nl

De website www.stemdiervriendelijk.nl biedt de kiezer een praktisch overzicht van de standpunten van de politieke partijen over dieren in de Nederlandse samenleving. Via de site kan de kiezer de verschillende partijstandpunten qua diervriendelijkheid met elkaar vergelijken en zo op 22 november een diervriendelijke stem uitbrengen. Op de site is tevens een overzicht te vinden van de politieke wensen van de coalitie. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van een identificatie- en registratieplicht voor honden (I&R-plicht) , de bescherming van walvissen, een nertsenfokverbod, het vergroten van de capaciteit van de AID en een verbod op het castreren van biggen.

Spotjes en debat

Met de invasie van Bep Brul en de lancering van de website start vandaag een reeks radiospotjes met het thema ‘Nou is ’t afgelopen met…!’. De spotjes werden ingesproken door bekende Nederlanders als Maarten van Rossem, Jan Siebelink en Elsbeth Etty. Afwisselend komen in deze spotjes thema’s aan bod als de drukjacht op wilde zwijnen, wilde dieren in het circus, het onverdoofd castreren van biggetjes en misbruik van proefdieren. Eerder organiseerde de coalitie al het Grote Politieke Dieren Debat in Paradiso waar Tweede Kamerleden, onder leiding van Jan Terlouw, discussieerden over dierenwelzijn.


30 oktober 2006

Dierenbescherming geeft kids met paspoort een verkeerd signaal over dierentuinen

Directie Dierenbescherming

Postbus 85980

2508 CR DEN HAAG

Betreffende: Kids for Animals

Geachte Directie,

Mijn dochtertje wordt binnenkort 4 jaar, en ik dacht dat het leuk was om een lidmaatschap voor Kids for Animals aan te vragen, je kan ze tenslotte niet jong genoeg respect voor alles wat leeft bijbrengen.

Ik ben naar de website gegaan van Kids for Animals, waar ik op lid worden klikte.

Ik zal u eerlijk zeggen: van verbazing viel ik zo wat van mijn stoel! Nog een keer goed gekeken,en ja, ik had het tóch goed gezien. Helaas blijkt dat jullie een 'paspoort' cadeau geven bij lidmaatschap met daarin kortingsbonnen voor 'pretparken'.

Nu vind ik het erg moeilijk voor te stellen dat een dierentuin, met daarin opgesloten dieren een prettig park is. En dáár zitten juist verschillende kortingsbonnen van: Ouwehands Dierenpark, Plaswijck park en 2 reptielen Zoo's. Het erge ervan vind ik dat jullie daarmee juist een heel verkeerd signaal naar jonge kinderen afgeven, n.l. dat het wel okee is om wilde dieren op te sluiten om ze te bekijken. In de circustent willen jullie ze niet, gezien de actie: "wilde dieren de tent uit", en ik vind het raar dat jullie ze wel blijkbaar opgesloten in een dierentuin willen zien.

Ik zou héél erg graag willen zien dat jullie dit veranderen en niet van dit soort aanbiedingen cadeau geven.

Graag verneem ik een reactie van u hierop.

Hoogachtend,

Riane

26 oktober 2006

Plannen voor Wet Dieren en dierlijke productie bijgesteld


Het ministerie van LNV heeft gemeld dat de plannen om de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren (Gwwd) af te schaffen en te vervangen door de Wet Dieren en dierlijke productie voorlopig zijn uitgesteld.

Het onderliggende preventieve 'nee, tenzij'-principe van de wet, dat een terughoudend beleid ten aanzien van het diergebruik beoogt, zou vervangen worden door het 'ja, mits'-principe dat de gebruikers van dieren veel meer armslag biedt.

Het is nu de bedoeling dat het volgende kabinet gaat beslissen wat er verder met de plannen gaat gebeuren. De al gereedliggende concepten zullen tot die tijd niet naar buiten worden gebracht.

Dat is goed nieuws. Een volgende kabinet heeft dan de mogelijkheid om dierenwelzijn en dierenrechten beter te regelen dan deze nu is. Wanneer beide concepten dan gebaseerd worden op hetzelfde fundament als mensenrechten dan wordt daarmee de emancipatie van het dier pas echt vorm gegeven.

Dierenwelzijn zou gebaseerd moeten zijn op de 5 vrijheden en dierenrechten op de vrijheid om zo te leven dat wordt voldaan aan de natuurlijke behoeften van het dier.

Op deze wijze worden mensenrechten en dierenrechten op een natuurlijke en logische wijze aan elkaar gekoppeld. Het grote publiek kan dan op een eenvoudige wijze afleiden of haar levenstijl wel zo diervriendelijk is.

24 oktober 2006

Dubbele pet of boter op het hoofd: belangenverstrengeling van politici

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) dringt er bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) op aan om de erkenning van de stichting Wakker Dier in te trekken.
De vakbond stoort zich aan de manier waarop Wakker Dier over de intensieve veehouderij naar buiten treedt, zegt NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg.
Een door het CBF erkende organisatie mag bij de fondsenwerving mensen niet misleiden. Dat doet Wakker Dier wel. Ook mogen bestuurders geen dubbele petten op hebben. Dat is bij Wakker Dier wel zo vanwege de verwantschap met de Partij voor de Dieren”, aldus Zwanenburg.

Mogelijk heeft de heer Zwanenburg geen dubbele pet op, maar dan toch wel boter op zijn hoofd.
Lijsttrekker van de PvdD, Marianne Thieme, heeft in de aanloop van de verkiezingen haar functie bij Wakker Dier neergelegd.

Uit proefschrift "Protein Politics" van Dr Vijver blijkt dat de bio-industrie nog steeds passief en actief gestimuleerd wordt en er sprake is van een vergaande belangenverstrengeling tussen politiek en de agrarische sector. In 2005 worden de varkensboeren met vijf kamerleden in de Tweede Kamer oververtegenwoordigd. Feitelijk representeren de belangen van de 11 duizend varkensboeren slechts 0,17 kamerzetel. Deze vijf zijn: VVD-kamerlid en pluimveehouder te Markelo Gert-Jan Oplaat; LPF kamerlid Wien van den Brink, varkenshouder te Putten en oud-voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders; boerin te Hengevelde Annie Schreijer-Pierik, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; dierenarts Henk Jan Ormel en Ger Koopmans, voormalig melkveehouder en langdurig bestuurlid van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (L.L.T.B). Al deze kamerleden zijn lid van de vaste kamercommissie LNV en hebben belangen bij de instandhouding en uitbreiding van de bio-industrie.

Reguliere slacht net zo dieronvriendelijk als HalalBij het gewone, niet Halal vlees worden de dieren eerst verdoofd voordat ze geslacht worden. Echter, met die verdoving is van alles mis. Kippen gaan door een waterbad waar stroom op staat en worden geacht direct buiten bewustzijn te raken. De praktijk is anders. De kippen worden alleen maar gekweld door de stroom en blijven vaak bij bewustzijn. Dubbele ellende derhalve: eerst een zware elektrische shock door de kop en daarna de slacht.
Varkens worden vaak verdoofd door middel van CO2 gas. De excitatie fase (lees doodstrijd) is vaak langdurig en wreed.
De stelling van de Partij voor de Dieren dat de dodingsmethoden voor dieren aan strenge regels onderworpen zijn is onjuist. Het grootste deel van de dieren, Halal en niet Halal, wordt op een pijnlijke manier geslacht, zelfs als men zich aan de wet houdt. Controle is er vrijwel niet of is door het ontbreken van apparatuur niet mogelijk. Overtredingen van de wet komen dan ook veelvuldig voor.


Klik hier om meer te lezen over halal slachten of in de Internetversie bij de labels.

Emissiearme stallen zijn halve maatregelen

VVD-Tweede Kamerlid Gert Jan Oplaat wijst de bouw van emissiearme rundveestallen af. Melkveehouders moeten niet worden verplicht tot de bouw van emissiearme stallen. Volgens VVD en CDA ontmoedigt zo’n plicht, die het kabinet wil, boeren nog meer om koeien in de wei te laten lopen.

De werkelijke reden is natuurlijk dat Oplaat wil voorkomen dat de boeren gedwongen worden om te investeren. Emissiearme stallen lijken milieuvriendelijk en zijn dat in zekere zin ook, maar de mest opgevangen in een emissiearme stal moet toch worden uitgereden of in een biomassavergisting worden verwerkt. In het eerste geval komt het alleen wat later in het milieu, in het tweede geval zijn er andere bezwaren.

Het probleem van de overbemesting moet niet worden aangepakt door koeien in plaats van in de wei in de stal te houden en vervolgens de mest om te zetten in “zogenaamde duurzame” energie, maar door verlaging van de veestapel.

Wie wil weten wat de bezwaren zijn tegen de biomassavergisting en de winning van energie uit mest, klik hier.

EenVandaag over gebrekkige verdoving kippen aan de slachtlijn

EenVandaag over de gebrekkige manier waarop in Nederland kippen worden geslacht.

'Kippen slecht verdoofd'
Kippen in Nederlandse slachthuizen worden op een illegale en wrede manier geslacht. Ze worden te weinig verdoofd, waardoor ze bij vol bewustzijn worden gedood. Oud-keurmeester Anton Breunis vindt dat minister Veerman de Voedsel- en Warenautoriteit opdracht moet geven daadwerkelijk te gaan controleren.
Volgens de wet moeten de dieren verdoofd zijn voordat ze geslacht worden. Hiertoe worden ze door een bak met water gesleept waarop ongeveer 100 Volt staat. De bedwelming die optreedt, moet aanhouden tot de slacht. In Nederland worden jaarlijks zo'n negentig miljoen kippen en kalkoenen geslacht voor consumptie.
Maar de meeste slachterijen zetten stelselmatig veel minder of bijna geen stroom op de waterbakken, aldus Anton Breunis, oud-keurmeester van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). "Ik heb vaak genoeg gezien dat de dieren nadat ze eigenlijk al dood horen te zijn de kop opbeuren en even rond kijken. Ze hebben alle gruwelijkheden gehad en dan bloeden ze langzaam dood", aldus Breunis. Volgens hem is er weinig deskundigheid aanwezig bij de slachterijen: "Op het moment dat er een kip schreeuwend van pijn uit het waterbad kwam, dan zei de controleur: bepaalde dieren laten zich niet verdoven. Dan dacht ik, lul niet man."
Breunis was 33 jaar keurmeester voor de RVV -inmiddels opgegaan in de Voedsel- en Warenautoriteit- en controleerde met name kippenslachterijen. Breunis maakte telkens meldingen van het te lage stroomvoltage dat op de waterbakken stond. Zo haalde hij eind 2003 bij een controle in tien minuten tijd vier dieren levend van de band, nadat ze al waren geslacht.
Ook uit het rapport 'Welfare aspects of animal stunning and killing methods' van de European Food and Safety Authority (EFSA) in 2004 blijkt dat gemiddeld tien procent van de kippen tijdens het slachten onvoldoende is verdoofd. Hierdoor bewegen de kippen nog waardoor ze niet goed of helemaal niet worden aangesneden door het slachtmes. Het gevolg is dat ze levend in een bak water terecht komen van vijftig graden Celsius. Volgens Breunis moet de lage stroom voorkomen dat sommige dieren teveel bloedingen krijgen die vaak terug te zien zijn in het vlees, waardoor dit minder goed verkoopt.
Tot zover EenVandaag.

Hoorzitting over dierenwelzijn

UITNODIGING HOORZITTING OVER DIERENWELZIJN

Landelijke overheid negeert structurele problemen bij toezicht en handhaving van dierenwelzijn

Er zijn talloze geruchten en niet bevestigde verhalen van insiders over de manier waarop dieren bij de slacht mishandeld worden en over zieke en gewonde dieren op boerderijen. Vrijwel nooit zijn betrokkenen - uit angst voor represailles - bereid hun kennis openbaar te maken. Op een hoorzitting woensdag 25 oktober aanstaande zal een drietal (uit dienst zijnde) personen de stilte verbreken.

Aan het woord komt een oud keurmeester van het voormalige Rijksdienst Vee en Vlees over misstanden in slachterijen. Verder spreekt een deskundige op het gebied van bedwelming over de ontbrekende controle in slachterijen en een oud LID inspecteur over de honderdduizenden zieke en gewonde dieren die op boerderijen creperen. Zij zullen hun verhaal doen voor een gehoor van Kamerleden, genodigden en pers. Hun verhaal is echter het topje van de ijsberg. De ijsberg zelf is dat Nederland, niet alleen bij veemarkten maar structureel en op alle gebieden, net aan het minimum volgt van wat de EU voorschrijft en de handhaving op zijn beloop laat.

Overigens zijn de misstanden in de slachterijen niet een nieuw fenomeen. Reeds eind 19e eeuw waren er discussies over de manier van verdoven voor de slacht. Die discussies zijn na 100 jaar nog niet afgerond.

De hoorzitting wordt georganiseerd door de stichtingen Varkens in Nood, Dierenrecht Nederland en Groen Links en is een vervolg op de onthullingen op de veemarkten Utrecht en Leeuwarden. Directeur Hans Baaij, van voornoemde stichtingen, zal recente afspraken die gemaakt zijn met de AID openbaar maken.

Datum: woensdag 25 oktober

Tijd: 11.00 – 12.30 uur

Locatie: Suze Groenewegzaal, gebouw Tweede Kamer (ingang Lange Poten)

In verband met het beperkte aantal plaatsen in de zaal en het aanmelden voor de beveiliging, verzoeken wij u vriendelijk te laten weten of u aanwezig wilt zijn bij de hoorzitting.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie:

Stichting Varkens in Nood

Hans Baaij / Patricia Beekelaar

t : 020-6177757

m : 06 26 67 68 68 / 06 14 46 85 28

e : hans@varkensinnood.nl / patricia@varkensinnood.nl

w : www.varkensinnood.nl

Zangmanifestatie op de Dam: Eet met kerst geen vlees uit de bio-industrie

Uitnodiging zangmanifestatie op de Dam: Eet met kerst geen vlees uit de bio-industrie

De massale slacht - na een doorgaans erbarmelijk leven - van miljoenen dieren voor de kerstdis, is in strijd met alles waar kerst symbool voor staat. Met kerst is het goed mis. Daarom organiseert stichting Varkens in Nood op 17 december a.s. op de Dam in Amsterdam een grootse zangmanifestatie. Componist Theo Nijland heeft speciaal voor deze gelegenheid een protestlied geschreven waarin mensen worden opgeroepen met kerst geen vlees uit de bio-industrie te eten.

Staat u straks met honderden andere muziek-, zang- en dierenliefhebbers op de Dam om op een positieve en feestelijke manier uw medemens een diervriendelijke kerst te wensen?

Over Stichting Varkens in Nood

Wellicht heeft u eerder van Stichting Varkens in Nood gehoord. Wij zetten ons in voor een beter welzijn voor de dieren in de bio-industrie. Met spraakmakende, publieksgerichte campagnes proberen we politiek, media en consument bewust te maken van de misstanden in de intensieve veehouderij. In het verleden hadden we acties met onder meer J.J. Voskuil, Youp van 't Hek en Jan Terlouw.

Kerstactie ‘Eet met kerst geen vlees uit de bio-industrie!’

Voor deze kerstactie hebben componist en performer Theo Nijland en arrangeur Tijs Krammer een speciaal lied geschreven, waarin het publiek opgeroepen wordt om juist met kerst geen vlees uit de bio-industrie te eten. Het geheel staat onder de muzikale leiding van Jan Kortie, bekend van grote meezingkoren op het Museumplein en de Uitmarkt.

Onze ambassadrice Karen van Holst Pellekaan, alias Bep Brul uit de televisieserie en film Loenatik, zal samen met andere Bekende Nederlanders meezingen op 17 december. De manifestatie begint om 13.00 uur en duurt ongeveer een uur. De pers wordt ook uitgenodigd.

Klinkt dit u als muziek in de oren?
Spreekt deze ludieke actie u aan en wilt u zich op deze wijze inzetten voor het welzijn van dieren? Alle vocale steun is van harte welkom! Professionele zangkoren, amateur-zangclubs of de individuele liefhebber, klassiek of swingend: iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen!

Doet u mee? Meldt u zich dan voor 20 november a.s. aan via onze website www.varkensinnood.nl of telefonisch op nummer 020-6177757. De liedtekst krijgt u tijdig opgestuurd. Wilt u eerst meer informatie over deze actie? U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaand nummer of een e-mail sturen naar info@varkensinnood.nl

We hopen u zondag 17 december te mogen begroeten!

Namens de dieren alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Marieke Oudshoorn/Patricia Beekelaar

stichting Varkens in Nood

Dieronvriendelijke maatregelen van het Kabinet-Balkenende

Meer dan 100 dieronvriendelijke maatregelen werden tot nu toe door het kabinet Balkenende doorgevoerd, en vele stonden er nog op stapel. De Partij voor de Dieren kondigde in juni aan deze op een rijtje te zetten, maar in afwachting daarvan een beperkter rijtje.

Dieronvriendelijke maatregelen van het Kabinet-Balkenende
1 t/m 3 (2002-2006)

 1. Nertsenfokverbod in 2003 ongedaan gemaakt.
 2. Kooihuisvesting legkippen (gedragskooi) blijft toegestaan na afschaffing legbatterij.
 3. Kooihuisvesting slachtkuikenmoederdieren blijft toegestaan.
 4. Onverdoofd castreren biggen blijft toegestaan.
 5. Staarten van schapen mogen worden gecoupeerd.
 6. Vossen mogen weer worden bejaagd.
 7. Zwarte kraaien en kauwen mogen weer worden bejaagd.
 8. Drukjacht op zwijnen weer toegestaan.
 9. Veerman wenst geen positieflijst van te houden gezelschapsdieren.
 10. Budget voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven wordt verminderd.
 11. De overheidscontrole op de welzijnsregels voor dieren wordt op een laag pitje gezet.
 12. Tegen het illegaal uitzetten van fazanten voor de plezierjacht wordt niets ondernomen.
 13. Wetgeving voor gezelschapsdieren wordt door de overheid geblokkeerd.
 14. Het Kabinet weigert verzoek Tweede Kamer om de import van honden- en kattenbont te verbieden
 15. Het Kabinet doet niets tegen het hele jaar jaar door op stal houden van koeien, waardoor deze vaak niet meer in de wei komen.
 16. Het Kabinet stimuleert de opzet van intensieve dieronvriendelijke viskwekerijen: de visbio-industrie en stelt geen wettelijke normen vast voor de huisvesting van de vissen.
 17. Het Kabinet doet niets aan de stimulering van dier- en milieuvriendelijke veehouderij.

21 oktober 2006

Pups met parvo: kassa!

Het Tv-programma Kassa behandelt regelmatig de gevolgen van malafide hondenhandel. Kloppen de klachten die bij Kassa binnenkomen over zieke hondjes die als gezond worden verkocht?

Met verborgen camera koopt Kassa een pup bij de beklaagde dierenwinkel. De verhalen van gedupeerden blijken te kloppen: ook ons hondje overlijdt al binnen enkele dagen aan een virusziekte (parvo).
oor malversaties met papieren en de onderhuids aangebrachte chips kan de koper niet weten wat de echte status van het dier is.

In een reactie op de uitzending van 'Kassa' zei minister Veerman dat de komst van landelijk informatiecentrum wordt voorbereid waar mensen terecht kunnen als ze een hondje gaan kopen. Daar kunnen ze zien waar ze op moeten letten. Zoals: koop geen hond als je de moederhond niet ziet.

Klik hier voor andere nadelen van doorfokken voor de hond.

Holland Selfish

Sandra Kolff van natuurbeschermingsorganisatie IUCN spreekt vandaag in de Kennisbijlage van de Volkskrant over het voornemen van Hollandse ex-kokkel-vissers om Venusschelpen te gaan vissen in Mauritanië. Die zijn voor 113 miljoen door de Nederlandse overheid uitgekocht voor hun belangen in de Waddenzee.
Nu dreigen die vissers onder aanvoering van Heiploeg uit Yerseke onder de naam Holland Shellfish voor 300 miljoen kilo per jaar te gaan vissen op de Venusschelpen, terwijl directeur Martin Scholten van het
Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (Imares) 15 miljoen kilo het maximum vindt dat het Afrikaanse ecosysteem kan (ver)dragen.

Dit is vermoedelijk wat de Zeeuw Balkenende verstond onder de VOC-mentaliteit, toch?

Klik hier voor Het vangen en eten van vis – gevolgen voor mens, dier en milieu.

20 oktober 2006

Dronken dieren en schietende toeristen

Dit bericht gaat niet over het vermeende jachtincident in Rusland waar een Spaanse koning een dronken gevoerde tamme beer zou hebben doodgeschoten. Zou een hoogstaand koningshuis zich tot zo iets ordinairs verlagen? Vast niet!
Dit bericht gaat over afvalproducten bij de productie van alcohol dat aan varkens wordt gevoerd.
In zijn weblog op de Boerderij schrijft Jack Kwakman het volgende:
Er staan in de VS nu 102 ethanolfabrieken, 32 zijn er in aanbouw en voor nog eens 127 productielocaties zijn plannen in gevorderd stadium.
Deze fabrieken leveren een belangrijk bijproduct: distillers’ grains with solubles. Het is in natte en droge vorm (DDGS dan wel WDGS) bruikbaar als eiwitrijk veevoer. Helaas is het voor de varkenshouderij minder geschikt dan voor rundveehouders. Het varken kan het veel beperkter opnemen en verteren. Verder kleven er risico’s aan in kwalitatieve zin (meer mycotoxinen bijvoorbeeld) en in verkrijgbaarheid.
Al met al zou volgens dr. Lawrence de prijsverhoging van de maïs de kostprijs voor varkensproductie kunnen verhogen met bijna 9 cent per kilo levend gewicht. Tijd om bakens te verzetten.
Tot zover Kwakman.
Het is inderdaad tijd om de bakens te verzetten en een eind te maken aan de bio-industrie in ons land. Dat lost tevens ook een aantal andere problemen op. Ons kleine en overvol gebouwde land is niet bedoeld om nog voller te bouwen met stallen en biomassa-vergistingsinstallaties en het schaarse akkerland met maïs is niet bedoeld om brandstof voor voertuigen te maken. We kunnen onze ruimte beter gebruiken. Bijvoorbeeld voor de Ecologische HoofdStructuur, waar buitenlandse toeristen van hoge en lage komaf plaatjes kunnen komen schieten (met hun fototoestel, uiteraard!).

19 oktober 2006

Kindermisleidingboekenweekgeschenk

Kinderboekenweekgeschenk 2006

Bibi Dumont Tak, Laika tussen de sterren

Het zijn 8 verhaaltjes van een bladzij of 10. Het gaat over het gebruik, beter: misbruik van dieren in/bij:

de ruimtevaart
het dolfinarium
het reddingwezen
de politie
dierproeven
de reclame
het geleiden van blinden
de duiven’sport’

Sommige verhaaltjes zijn geheel of gedeeltelijk geschiedenis, bijv. de acht paarden die in zee verdronken op Ameland (1979). Het misbruik van blindegeleidehonden wordt hopelijk op niet al te lange termijn geschiedenis.

Ik geef twee voorbeelden van de kijk van de schrijfster op dieren (cursivering van mij).


Het dolfinarium in Harderwijk heeft 27 dolfijnen, de grootste groep in Europa. Tien dieren doen er binnen mee aan de show. Dat zijn de binken. En de rest zwemt buiten in een grote baai. Een snuit die lacht. Een dolfijn die zingt. De dolfijnen helpen kinderen die het moeilijk vinden te praten. Daarna mogen de dolfijnen iets voor zichzelf gaan doen. (2x)
“Je denkt natuurlijk: wat een gedoe voor zo’n zinnetje. Moet daar half Harderwijk voor op z’n kop staan? Het antwoord is eigenlijk heel kort. Korter dan een zin. Het antwoord is namelijk: ja.”

Het verhaaltje over de dierproeven eindigt wat voorzichtiger:

“De dierenactivisten wilden waarschijnlijk met hun actie zeggen: Jullie zijn moordenaars! En sommige mensen zullen knikken, want er worden inderdaad veel dieren gedood. Maar heel misschien kun je het ook anders zien. Heel misschien kun je zeggen dat die onderzoekers redders zijn. Geen dierenredders, dat niet. Maar mensenredders. En de proefdieren zelf? Dat zijn de allergrootste redders. Verborgen redders, met een cijfer als naam."

Inhoudelijk heeft de Ver. Proefdiervrij al op dit verhaaltje gereageerd. Ik vind het triest dat de liefde voor dieren, in de regel sterk aanwezig bij jonge kinderen, op deze manier misvormd wordt. Van de zwakke stijl gaf ik hieronder al een voorbeeld.


Blz. 38:

Eerst is Rocky aan de beurt.
Rocky is in opleiding
Rocky moet heel binnenkort examen doen,
Rob traint vandaag dus niet alleen Rocky,
maar ook de nieuwe baas van Rocky.
Rocky moet samen met zijn nieuwe baas
dat Rocky ernaar op zoek mag.
praat Rob met de nieuwe baas over Rocky.
Hij vertelt dat Rocky van racen houdt.
Rocky gaat het liefst heel snel.
dat Rocky rustig blijft.

Blz. 39:

Als Rocky blaft
moet Rocky eerst weten
voor Rocky's neus.
Rocky snuift eraan
Rocky zet zijn neus aan de grond
Na honderd meter blaft Rocky
Rocky krijgt een beloning
Rocky ligt intussen
Als Rocky wat is afgekoeld
Rocky zet zijn neus nu goed aan de grond.
Maar Rocky trekt zich nergens iets van aan
met Rocky gaan zoeken.
Bij deze oefening mag Rocky

E.D.

Walvisvangst als toppunt van speciesisme

Hoewel dierpsychologen nog van mening kunnen verschillen over de precieze mate waarin, zijn ze het er doorgaans wel over eens dat walvisachtigen zeer intelligente sociale dieren zijn. Net als bijvoorbeeld mensapen hebben deze cetaceans een vorm van zelfbesef dat zich in elk geval kan meten met dat van mensenkinderen.
Op zich doet dit er moreel gezien niet zoveel toe als we ons afvragen welke dieren gebruikt mogen worden als voedsel en bron van grondstoffen voor mensen. Aangezien het helemaal niet nodig is om dieren daarvoor te gebruiken, kunnen we volstaan met de constatering dat er helemaal geen dieren gebruikt mogen worden voor zulke doeleinden (zie mijn artikel Dieren die weet hebben van zichzelf, in Vega! uit 2005).
Toch zijn er een soort gradaties van speciësisme mogelijk. Speciësisme is het discrimineren tussen individuele wezens op basis van de diersoort waar ze toe behoren. In het algemeen is het speciësistisch als je vindt dat je een dier wel mag opeten en een mens niet. Maar het is nog speciësistischer als je individuele psychologische kenmerken van een dier van geen enkel belang vindt voor de manier waarop je een individu behandelt, zolang het dier geen mens is. Een extreem voorbeeld is dat je (behalve vanwege de specifieke smaak) het niet belangrijk vindt of er een stuk mensaap of een aantal oesters op je bord ligt. Het zijn in beide gevallen leden van andere diersoorten dan homo sapiens sapiens en dan doet het er voor de extreme speciësist verder niet meer toe of een dier psychologisch en daardoor ook qua belangen praktisch overeenkomt met een menselijke persoon.
Dit is een extreem en meestal fictief voorbeeld, hoewel er in Afrikaanse landen soms echt zogeheten bush meat van mensapen op het menu kan staan. Voor geïndustrialiseerde landen is er een maar al te reële gruwelijke parallel, namelijk de jacht op walvissen. Ook al zal men zich onder protest nog neerleggen bij natuurbeschermingsargumenten, het argument dat het onnodig doden van walvissen in alle relevante opzichten overeenkomt met het vermoorden van een kind of puber, legt men zonder wroeging direct naast zich neer. Niet hoe een dier psychisch in elkaar zit, wat het ervaart of voelt, is hierbij van belang, maar zuiver dat het geen mens is. Helaas blijken morele overwegingen opnieuw geen rol te spelen nu diverse landen weer volop de harpoenen willen laten vliegen.
Als je biologisch geen mens bent, kun je psychologisch zo menselijk zijn als je maar wilt, maar het zal je anno 2006 nog steeds niet beschermen tegen 'zwaarwegende' economische belangen.

Titus Rivas

17 oktober 2006

Nederland is de 'spin in het web' van de wereldwijde, illegale dierenhandel.

SP-Kamerlid Van Velzen hekelt de 'lakse houding' van de regering als het gaat om de aanpak van illegale handel in bedreigde exotische en wilde dieren. De verantwoordelijke ministers zouden geen werk willen maken van actieve opsporing en vervolging van de misstanden. 'In andere landen hebben ze daar allang maatregelen voor getroffen', aldus de socialist. Ook hekelt ze het voornemen van het kabinet om 4 miljoen euro te bezuinigen op de Algemene Inspectie Dienst, die belast is met het toezicht op bedreigde diersoorten. Volgens het Kamerlid is Nederland door het gedoogbeleid de 'spin in het web' van de wereldwijde handel.

Op Nederlandstalige internetsites vindt illegale handel in wilde dieren of producten van die dieren plaats. Dat blijkt uit het onderzoek 'Gevangen in het net' van het International Fund for Animal Welfare Nederland (IFAW Nederland). De handel vindt plaats op populaire veilingsites als Marktplaats en op gespecialiseerde websites en ook via chatrooms en mailinglijsten. IFAW Nederland stelt dat de illegale handel het voortbestaan van beschermde diersoorten bedreigt. De organisatie pleit voor meer informatievoorziening, zodat kopers en verkopers weten welke dieren ze wel of niet mogen verhandelen. Ook zou de overheid meer werk moeten maken van de opsporing van illegale handel.

Zie ook het reptielenleed in Nederland.

16 oktober 2006

Grenzeloze dieronvriendelijkheid

In het Reformatorisch Dagblad valt te lezen:
SP, GroenLinks en de nieuwe Partij voor de Dieren zijn het meest diervriendelijk, CDA en VVD het minst. Dat blijkt uit de stembarometer op wakkerdier.nl. CDA'er Ormel is het niet eens met de uitslag. Het Kamerlid benadrukt dat er per 1 januari een einde komt aan de handel in ziek vee en dat juist het CDA voorstander is van een Europees verbod op het onverdoofd castreren van biggen. VVD'er Snijder wijst op haar beurt onder meer op het liberale initiatief om de jacht op zeehonden te verbieden. Dat de oppositie haar hypocriet noemt omdat de VVD de ogen sluit voor nertsenfokkerijen, vindt ze niet reëel. 'Als Nederland wat betreft de regels voor het houden van dieren te ver voorop loopt, verschuift het dierenleed naar andere landen.'

Zou de redenatie van Snijder aldus zijn: “wanneer Canada geen zeehonden meer mag afslachten voor het bont, dan is er op de markt des te meer ruimte voor de Nederlandse bontfokkerijen”?

Overzicht

Inleiding

Op dit blog staan artikelen over de omstandigheden die van invloed zijn op het dierenwelzijn van dieren in de veehouderij en in het wild. Vi...

De actualiteit rond dierenwelzijn via Facebook

Doorlezen en verdieping?

Voor selectie van een artikel over een bepaald onderwerp, klik op het label hieronder, bijvoorbeeld "agrarisch (87)".
Voor verdieping en verwante artikelen van Stichting Animal Freedom, Wakker Dier, Compassion in World Farming, Comité Anti Stierenvechten, Varkens in Nood, De Landelijke Dierenbescherming en het Belgische GAIA en EVA kies een label met onderwerp dat u zoekt en dat ook het label "cse zoekresultaten dierenrechtensites" heeft.
Na lezing van het blog klik op de link onderaan in het artikel bij "Klik hier om meer te lezen over ....." om naar de zoekresultaten te gaan.

Labels / steekwoorden

aalscholvers (3) actie voeren (23) afleidingsmateriaal (4) afmaken (2) afschot (8) agrarisch (87) agressie (1) agrobusiness (11) agrolobby (7) agrosector (21) AID (1) akkerbouwers (2) akkerrand (8) ambivalentie (2) ammoniak (15) antibiotica (30) antropomorfiseren (3) apen (9) bacteriële infectie (11) bank (5) basisbehoefte (1) bedrijfsvoering (4) beheer (6) belanghebbende (2) belastingbetaler (9) belazeren (4) beleid (17) berengeur (1) bescherming (6) besmetting (11) besparing (1) betrokkenheid (4) bever (1) beverrat (3) bewustzijn (23) bezwaren (1) bijdrage (1) bijensterfte (7) bijvangst (4) bio-dynamisch (1) bio-industrie (55) biobrandstoffen (4) biodiversiteit (25) biologische boer (20) biomassa (4) biomassavergisting (4) biotechnologie (1) biotoop (3) blank vlees (1) blauwtong (1) Bleker (38) bloedarmoede (1) bloeddruk (1) bodem (4) boek (51) boeren (28) boerenlogica (4) bonsai kitten (1) bont (9) boombruggen (1) Brambell (1) broedgebied (1) broeikaseffect (4) broeikasgassen (9) broodfokkers (2) bruinvis (2) burger (2) carnisme (1) castratie (8) celgetal (4) circus (11) CITES (2) CIWF (10) Club van Rome (2) CO2 (17) Comfort Class-stal (3) communicatie (2) concentratiekamp (1) consumptie (30) controle (6) crisiswet (1) cse zoekresultaten dierenrechtensites (54) damherten (1) debat (12) demagogie (64) depositie (3) depressiviteit (1) derogatie (6) dierenarts (2) Dierenbescherming (25) dierenleed (110) dierenmishandeling (12) dierenpolitie (1) dierenrechten (67) dierentuinen (9) dierenwelzijn (110) dierenwelzijnscoalitie (2) dierproeven (11) dierrechten (8) diervriendelijk (13) dierziekten (12) ding (2) dioxine (2) Dirk Boon (2) discriminatie (3) documentaire (1) doden (19) dodingsmethoden (4) dolfijn (8) doodknuffelen (1) doping (1) Drenthe (1) drogredenen (43) duiventil (2) dumping (2) duurzaamheid (35) dwangvoedering (2) ecoduct (8) ecoduiker (1) ecologie (32) economie (54) edelhert (5) eendagskuikens (2) eenden (1) eenzaamheid (2) EHEC (10) EHS (28) eieren (14) eiwitconsumptie (5) ekoproducten (2) emancipatie (2) emissie (3) empathie (2) ESBL (4) ethiek (18) etikettering (8) etiquette (1) EU (25) evolutie (4) exoten (3) export (82) fairtrade (1) FAO (4) fauna (5) Faunafonds (1) faunapassage (5) fazant (4) fijnstof (12) filmpje (63) filosofie (11) flora (3) foie gras (4) fokkers (7) fosfaat (5) fourageergebied (2) fraude (4) Friesland (1) fruitariër (1) GAIA (3) gans (25) geboortekrik (1) gedrag (5) geiten (9) geld verdienen (15) gemalen (1) gentech (3) Gerstenfeld (2) geur (1) gevangenschap (8) gevoelens (14) gewasschade (4) geweten (9) gezelschapsdieren (2) gezond verstand (3) gezondheid (23) Gezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren (6) gif (13) gigastal (2) Godwin (5) goudvis (1) graan (1) grasland (2) Greenpeace (2) grenzen (4) groeibevorderaars (3) groene energie (4) GroenLinks (7) grondgebonden (5) grondrechten (15) grondwet (3) H1N1 (1) H5N1 (5) H5N8 (2) haantjes (4) Halacha (1) halal (6) handhaving (5) hart- en vaatziekten (2) hazen (4) hengelsport (4) herkomst (1) hitte (1) HLS (1) hobby (1) Hofganzen (1) Holocaust (3) hond (12) honger (11) hoorzitting (1) horeca (1) houden van (2) Hubertuslegende (2) huisdieren (32) huishoudelijk geweld (1) humor (6) hypocrisie (5) idealen (4) imago (15) import (8) inbeslaggenomen (1) infectiedruk (1) inkomensschade (1) inkomenssteun (2) inkomsten (4) innovatie (1) insecten (9) inteelt (2) integriteit (3) intelligentie (7) intensieve veehouderij (48) internationaal transport (11) intrinsieke waarde (30) jacht (29) jagen (9) jagers (18) jongeren (1) joodse wetten (2) justitie (3) kaas (2) kadaver (2) kalkoen (2) kalveren (12) kanker (1) katten (8) kerstdiner (3) keukentafelgesprekken (1) keurmerk (8) kievit (5) kiloknaller (3) kinderboerderij (4) kinderen (6) kippen (31) kippenhouder (3) kippenkooien (3) kippenmest (2) klimaat (32) KNJV (2) KNMvD (1) koeien (19) koeienrusthuis (2) konijn (12) kooihuisvesting (5) koosjer (5) kosten (9) kostprijs (17) kraai (1) kunst (5) kwaliteit (6) kweekvis (1) kweekvlees (1) lacto-intolerant (1) land (5) landbouw (18) landschap (10) leeuw (1) legbatterij (3) letsel (1) levensstijl (2) liefde (6) Limburg (1) linoleenzuur (1) LNV (10) Loesje (2) LOG (1) looprichels (1) LTO (9) luchtvervuiling (2) luchtwasser (5) maaibeleid (2) malafide (1) markt (5) mastitis (4) McDonalds (2) mededogen (2) media (15) meerwaarde (2) megastallen (43) melkprijs (20) melkquotum (16) melkveehouders (53) mensapen (4) mest (23) mestnormen (3) mestoverschot (27) mestverbranding (1) mestvergisting (8) migratie (3) milieu (29) Milieudefensie (16) MKZ (1) mondiale voetafdruk (6) moraal (9) MRSA (13) muizen (4) muskusrat (7) mythen (2) natuur (40) natuurbescherming (11) natuurbrug (5) natuurgebieden (20) natuurlijk evenwicht (14) neonicotinoïden (3) nertsen (18) Noord Brabant (1) NVWA (4) offerfeest (7) olieslachtoffers (1) olifant (6) omega-3-vetzuren (2) onderzoek (30) ontbossing (4) onteren (1) onverdoofd (11) onverschilligheid (2) onwetendheid (3) oor aan naaien (2) Oostvaardersplassen (18) open stellen (3) opheffen (1) ophokken (3) oproep (2) opvang (4) orka (5) otter (1) Ouwehand (4) overbemesting (7) overlast (25) overproductie (15) paarden (7) paling (5) pandemie (1) paradox (1) PETA (4) Peter Singer (5) plantaardige voeding (22) platteland (8) plezierjacht (29) plofkip (11) pluimvee (3) politie (2) politiek (77) populatie (9) positieflijst (2) postduiven (3) preventie (3) prijs (8) prisoner's dilemma (2) productiebos (1) productiviteit (2) proefdieren (7) Proefdiervrij (3) prooidieren (2) protest (14) provinciaal (4) Provinciaal OntwikkelingsPlan (1) provincie (3) puppies (1) PvdD (131) PVV (4) Q-koorts (19) Raad Van State (1) raaigras (3) Rabobank (8) ramp (2) ratten (2) recept (1) Rechten Voor Al Wat Leeft (3) reclame (14) recreatiegebied (5) ree (2) Rekenkamer (1) rekenmodel (1) rendement (3) rentmeesterschap (2) resistent (6) respect (24) ritueel (19) roofvogels (11) ruimen (10) ruimtebeslag (3) saneren (3) schaalvergroting (15) schadevergoeding (12) schapen (4) scharreleieren (3) Schmallenbergvirus (1) seks met dieren (2) sexen (1) shechita (1) slachten (44) slachterij (7) slavernij (3) slow food (2) soja (9) SOVON (1) speciësisme (8) speculatie (1) speelketting (1) spelen (1) spiritualiteit (4) staartknippen (1) stadsboeren (1) stal (3) stierenvechten (6) stikstof (4) stropers (3) subsidie (28) supermarkt (25) symptoombestrijding (1) taal (4) Thieme (27) tijgers (2) toekomst (9) Tom Regan (5) tonijn (1) TV (1) uitspoeling (5) uitstoot (7) uitvalspercentage (4) utilisme (1) vaccineren (2) valorisatie (2) vangstquota (1) varkens (59) varkensflat (3) varkensgriep (3) varkenshouder (8) vee-industrie (27) veehandelaren (3) veemarkt (1) veestapel (33) veevervoer (2) veevoeder (16) veganisme (17) vegetariër (9) vegetarisme (27) verantwoordelijkheid (11) verboden (12) Verburg (19) verdoven (7) vergassen (3) vergiftiging (5) vergoeding (5) vergunning (6) verjagen (3) verkiezingen (20) verloting (1) versnipperen (3) verveling (9) vervuiling (9) verwaarlozing (4) verzorging (3) vestiging (1) virus (13) vis (12) Vissenbescherming (3) visserij (19) vitamine B-12 (2) vleermuizen (1) vlees (86) vleeskuikens (15) vleesvervangers (15) vlieg (1) vlinders (3) voeding (53) Voedingscentrum (2) voedingsvenster (1) voedingswaarde (3) voedseloverschotten (4) voedselprijs (10) voedselveiligheid (5) voedselzekerheid (13) Vogelbescherming (11) vogelgriep (16) vos (20) vrijheid (82) vuurwerk (3) VWA (2) Wakker Dier (32) walvis (8) wandelaar (3) WAP (2) waterkrachtcentrales (1) waterkwaliteit (3) waterschap (3) wederkerigheid (2) weidegang (32) weidevogels (19) Wereld Natuur Fonds (1) wereldmarkt (8) werkgelegenheid (1) wild (17) wildbeheereenheden (1) wildroosters (1) wildsignalering (2) wildviaduct (1) wildwissel (2) winstmarge (4) wol (1) wolf (4) WSPA (6) zeehond (3) zeereservaat (1) zeldzame dieren (3) zichtstal (4) ziektedruk (6) zoelen (1) zoönose (5) zorgboerderij (1) zorgplicht (3) zuivel (11) zwanendriften (1) zware metalen (1) zwerfdieren (3) zwijnen (5)

Zoeken op dit weblog, Animal Freedom, Wakker Dier, CIWF

Zoeken op dit weblog, Animal Freedom, Wakker Dier, CIWF

Steun Stichting Animal Freedom

Koop boeken via bol.com of Youbedo of doe een donatie en steun zo ons werk.

Blogarchief