Dierenrechten zijn mensrechten

Mensen moeten mensen kunnen corrigeren die dierenrechten schenden

Vaccineer een biologische kip

Het ANP schreef 28 oktober:
Biologische kip voor 50.000e keer geadopteerd
Nederlanders dragen graag een steentje bij aan een beter leven voor biologische kippen. Vrijdag meldde de 50.000e adoptant zich om via deze weg de biologische landbouw te ondersteunen, maakte Biologica, het platform voor de biologische land- en tuinbouw, bekend.

De actie 'Adopteer een kip' is twee jaar geleden gestart. Het doel van de actie is de biologische pluimveehouderij te versterken en Nederlanders meer te betrekken bij de natuur- en diervriendelijke landbouw.

De geadopteerde kippen blijven gewoon bij de biologische boer. De deelnemers kunnen in ruil voor hun steun (29,50 euro per jaar) iedere maand gratis een doosje van zes biologische eieren ophalen bij een natuurvoedingswinkel. Naast kippen kunnen Nederlanders ook (biologische) koeien en appelbomen adopteren.
Tot zover het ANP.

Door de ophokplicht moeten veel van deze geadopteerde kippen binnen blijven. Het zou mooi zijn wanneer ook de gelegenheid wordt geboden om bij te dragen aan de vaccinatie van deze kippen tegen de vogelgriep. Omdat hun eieren toch worden verkocht aan een Nederlandse consument, kan er ook geen bezwaar tegen zijn vanuit het buitenland.

Leeswijzer

Klik hier voor de laatste bijdragen (mobiele versie) of via de Internet versie. Thema's of steekwoorden vindt u via de labels rechts op de Internetversie of op een aparte pagina.
Klik hier voor het beleid om uw privacy te beschermen.

Waarom dit blog?

De Nederlandse veehouderij is vooral gericht op zoveel mogelijk voor de export te produceren onder het motto “meer, meer, meer en groot, groter, grootst”. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de dierenwelzijn, biodiversiteit, het milieu, het klimaat, de portemonnee en de gezondheid van burgers en ook voor welwillende boeren.

Dit blog verzamelt kritische artikelen die de wurggreep beschrijven waarin de veehouderij zichzelf heeft vastgezet. Zo willen we niet alleen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het leven voor alle belanghebbenden, maar ook aan een schone, gezonde omgeving en een beter dierenwelzijn.

Ook de argumentatie dat dieren grondrechten hebben kan beter en meer aansluiten op hoe mensen voor zichzelf vinden dat recht moet gelden. Dierenrechten zijn mensenrechten, die mensen de kans geeft om voor dieren op te komen.
Dieren, bijv. in de intensieve veehouderij, worden behandeld als een object in plaats van een subject met gevoelens en rechten.


De snelheid en het aantal dier(soort)en dat we voortdurend gebruiken is immens. De bijdrage aan onze welvaart en economie van de agrosector is gering. De oplossing is simpel en van niemand anders dan van ons zelf afhankelijk.

Rechten in beeld

Vrijheid is ook een intrinsiek grondrecht voor dieren. Dieren zijn geen dingen Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten voor dieren kunnen opkomen wanneer hun grondrecht wordt geschonden.
logo van Animal Freedom yin en yang
Lees hier over de redenen waarom dieren recht op vrijheid hebben. Lees hier waarin mens en dier evenwaardig zijn.