Inleiding

Op dit blog staan artikelen over dierenrechten en de omstandigheden die van invloed zijn op het dierenwelzijn van dieren in de veehouderij en in het wild.
Mensen zouden moeten kunnen ingrijpen wanneer dieren als dingen worden misbruikt. Alle dier(soort)en kunnen in hun recht op vrijheid als evenwaardig aan mensen beschouwd worden. Net als bij mensen gaat het om op de juiste manier grenzen te stellen.

Klik hier voor de laatste bijdragen (mobiele versie) of via de Internet versie. Thema's of steekwoorden vindt u via de labels rechts op de Internetversie of op een aparte pagina.

Deze artikelen bevelen we aan:
Burger laat zich door boeren een oor aannaaien

Draagt de veehouderij wel bij aan de economie?

Weidemelk is pas echt boerenbedrog

Exportdwang

Hoe lijdt een dier?

Waarom wordt er zoveel antibiotica gebruikt in de veehouderij?

Goed eten is een morele plicht

De intrinsieke waarde van een dier

Diervriendelijk beheer van de Oostvaardersplassen

Is het ethisch om dieren te houden in een dierentuin?

Vrijheid is een grondrecht voor dieren

Melk is net zo klimaatonvriendelijk als vliegen of kolen

Hoog productieve koeien zijn snel uitgemolken en gaan naar de slachtTenslotte het beleid om uw privacy te beschermen.

Waarom dit blog?

De Nederlandse veehouderij is vooral gericht op zoveel mogelijk voor de export te produceren onder het motto “meer, meer, meer en groot, groter, grootst”. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de dierenwelzijn, biodiversiteit, het milieu, de burgers en ook voor welwillende boeren.

Dit blog verzamelt kritische artikelen die de wurggreep beschrijven waarin de veehouderij zichzelf heeft vastgezet. Zo willen we niet alleen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het leven voor alle belanghebbenden, maar ook aan een schone, gezonde omgeving en een beter dierenwelzijn.

Ook de argumentatie dat dieren grondrechten hebben kan beter en meer aansluiten op hoe mensen voor zichzelf vinden dat recht moet gelden.
Dieren, bijv. in de intensieve veehouderij, worden behandeld als een object in plaats van een subject met gevoelens en rechten.


De snelheid en het aantal dier(soort)en dat we voortdurend gebruiken is immens. De bijdrage aan onze welvaart en economie van de agrosector is gering. De oplossing is simpel en van niemand anders dan van ons zelf afhankelijk.

Houd mij aub via e-mail op de hoogte van de laatste toevoegingen

Dit is mijn email adres: