Dierenrechten zijn mensrechten

Mensen moeten mensen kunnen corrigeren die dierenrechten schenden

Invoer onverantwoorde voeding

Kamermeerderheid geen boodschap aan non-trade concerns Een Kamermeerderheid vindt dat voedsel dat geproduceerd is op een wijze en met middelen die niet zijn toegestaan in de EU toch op de Europese markt mogen worden gebracht. De LPF en SGP hadden een motie ingediend. Volgens de twee partijen zou het kabinet zich bij de WTO-onderhandelingen hard moeten maken om de invoer van dit soort producten die niet voldoen aan de zogenaamde non-trade concerns te verbieden.

Tevens wilden de LPF en SGP dat de non-trade concerns op de agenda zouden komen bij de WTO-besprekingen. De non-trade concerns betreffen zaken als dierwelzijn en aandacht voor milieuvriendelijk produceren.

Van de grote politieke partijen ondersteunde alleen de CDA het voorstel. Ondanks dat de PvdA zich zorgen maakt over het gebrek aan aandacht voor deze zaken in het WTO-overleg, steunde de partij de motie niet, net als de VVD.
Bron: Agrarisch Dagblad

Laat de Nederlandse kiezer dit goed tot zich door laten dringen. De meeste politieke partijen laten het koud of voedsel buiten Europa wel op een verantwoorde manier wordt geproduceerd en onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid om hier niet aan mee te werken.
Vrij baan voor voeding verbouwd met hier verboden gif en afkomstig uit de bio-industrie.

Hoe kan binnen Europa overeenstemming komen over verbeteringen voor dierenwelzijn wanneer de bio-industriƫlen vervolgens weggeconcurreerd worden door "collega's" van buiten Europa?

Leeswijzer

Klik hier voor de laatste bijdragen (mobiele versie) of via de Internet versie. Thema's of steekwoorden vindt u via de labels rechts op de Internetversie of op een aparte pagina.
Klik hier voor het beleid om uw privacy te beschermen.

Waarom dit blog?

De Nederlandse veehouderij is vooral gericht op zoveel mogelijk voor de export te produceren onder het motto “meer, meer, meer en groot, groter, grootst”. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de dierenwelzijn, biodiversiteit, het milieu, het klimaat, de portemonnee en de gezondheid van burgers en ook voor welwillende boeren.

Dit blog verzamelt kritische artikelen die de wurggreep beschrijven waarin de veehouderij zichzelf heeft vastgezet. Zo willen we niet alleen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het leven voor alle belanghebbenden, maar ook aan een schone, gezonde omgeving en een beter dierenwelzijn.

Ook de argumentatie dat dieren grondrechten hebben kan beter en meer aansluiten op hoe mensen voor zichzelf vinden dat recht moet gelden. Dierenrechten zijn mensenrechten, die mensen de kans geeft om voor dieren op te komen.
Dieren, bijv. in de intensieve veehouderij, worden behandeld als een object in plaats van een subject met gevoelens en rechten.


De snelheid en het aantal dier(soort)en dat we voortdurend gebruiken is immens. De bijdrage aan onze welvaart en economie van de agrosector is gering. De oplossing is simpel en van niemand anders dan van ons zelf afhankelijk.

Rechten in beeld

Vrijheid is ook een intrinsiek grondrecht voor dieren. Dieren zijn geen dingen Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten voor dieren kunnen opkomen wanneer hun grondrecht wordt geschonden.
logo van Animal Freedom yin en yang
Lees hier over de redenen waarom dieren recht op vrijheid hebben. Lees hier waarin mens en dier evenwaardig zijn.