Dierenrechten zijn mensrechten

Mensen moeten mensen kunnen corrigeren die dierenrechten schenden

Natuur- en dierenbeschermers kunnen beter de veganisten steunen

Het aantal boeren dat nog koeien in de wei laat lopen is nu nog 85%, maar dit aantal kalft rap af. Deze week hebben Natuur en Milieu en de landelijke Dierenbescherming beloofd de supermarkten en melkveehouderij te steunen wanneer zij melk verkopen van koeien die in de wei hebben gelopen. Dit is een wat vrijblijvende afspraak geworden.

Het is maar te hopen dat de consument er op kan vertrouwen dat de boer echt alle moeite heeft gedaan om de koe zo lang mogelijk in de wei te laten lopen. Je kunt er gif op nemen dat er gesjoemeld gaat worden met de “weidezuiverheid” van de zuivel.

Zou het dierenwelzijn en de natuur in ons land er niet veel meer mee opschieten wanneer de consument dan maar helemaal afziet van zuivel, zoals de veganisten doen?

De nationale veehouderij produceert al jaren voornamelijk voor buitenlandse markten, het meeste vlees, eieren en zuivel wordt geƫxporteerd. Zou het niet een goed idee zijn om dan maar alle resterende veehouderij in ons land op te doeken en voor wie dat wil te importeren?

De Friese eierzoekers zouden er nieuwe ruimte voor terugkrijgen om vrij te betreden ten behoeve van recreatie, bijvoorbeeld in de vorm van beter aan elkaar geschakelde ecologische hoofdstructuur. De aarde is toch veel te kostbaar om te laten vergiftigen met mest afkomstig van een veel te grote veestapel?

Het gaat weliswaar niet denderend met de economie, maar zo groot is de bijdrage van deze sector nu ook weer niet. We kunnen het best missen en we zouden ons richten op een kenniseconomie. Is misschien ook nog gezonder en zeker niet duurder.

Het scheelt in ons land in ieder geval ontzettend veel dierenleed en milieuvervuiling.

Door de uit de hand gelopen uitbuiting van dieren in de bio-industrie is het eigenlijk een logische stap om maar helemaal af te zien van diergebruik. We lopen minder risico’s op ziekten, die het gevolg zijn van uit de hand gelopen vogelgriep of varkenspest, mits we maar gevarieerd plantaardige voeding kiezen.

Het is in de praktijk niet meer moeite dan wat meer tijd te steken in goed koken. Voor wie niet zo ver wil gaan is gewoon vegetariƫr worden, ook goed genoeg.

Het boerenland is toch mooi (kleurrijk) genoeg met biologische landbouw en wat hobbyboeren? Hebben de echte ecologische boeren ook nog wat mest voor hun land.

Leeswijzer

Klik hier voor de laatste bijdragen (mobiele versie) of via de Internet versie. Thema's of steekwoorden vindt u via de labels rechts op de Internetversie of op een aparte pagina.
Klik hier voor het beleid om uw privacy te beschermen.

Waarom dit blog?

De Nederlandse veehouderij is vooral gericht op zoveel mogelijk voor de export te produceren onder het motto “meer, meer, meer en groot, groter, grootst”. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de dierenwelzijn, biodiversiteit, het milieu, het klimaat, de portemonnee en de gezondheid van burgers en ook voor welwillende boeren.

Dit blog verzamelt kritische artikelen die de wurggreep beschrijven waarin de veehouderij zichzelf heeft vastgezet. Zo willen we niet alleen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het leven voor alle belanghebbenden, maar ook aan een schone, gezonde omgeving en een beter dierenwelzijn.

Ook de argumentatie dat dieren grondrechten hebben kan beter en meer aansluiten op hoe mensen voor zichzelf vinden dat recht moet gelden. Dierenrechten zijn mensenrechten, die mensen de kans geeft om voor dieren op te komen.
Dieren, bijv. in de intensieve veehouderij, worden behandeld als een object in plaats van een subject met gevoelens en rechten.


De snelheid en het aantal dier(soort)en dat we voortdurend gebruiken is immens. De bijdrage aan onze welvaart en economie van de agrosector is gering. De oplossing is simpel en van niemand anders dan van ons zelf afhankelijk.

Rechten in beeld

Vrijheid is ook een intrinsiek grondrecht voor dieren. Dieren zijn geen dingen Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten voor dieren kunnen opkomen wanneer hun grondrecht wordt geschonden.
logo van Animal Freedom yin en yang
Lees hier over de redenen waarom dieren recht op vrijheid hebben. Lees hier waarin mens en dier evenwaardig zijn.