Dierenrechten zijn mensrechten

Mensen moeten mensen kunnen corrigeren die dierenrechten schenden

Kindermisleidingboekenweekgeschenk

Kinderboekenweekgeschenk 2006

Bibi Dumont Tak, Laika tussen de sterren

Het zijn 8 verhaaltjes van een bladzij of 10. Het gaat over het gebruik, beter: misbruik van dieren in/bij:

de ruimtevaart
het dolfinarium
het reddingwezen
de politie
dierproeven
de reclame
het geleiden van blinden
de duiven’sport’

Sommige verhaaltjes zijn geheel of gedeeltelijk geschiedenis, bijv. de acht paarden die in zee verdronken op Ameland (1979). Het misbruik van blindegeleidehonden wordt hopelijk op niet al te lange termijn geschiedenis.

Ik geef twee voorbeelden van de kijk van de schrijfster op dieren (cursivering van mij).


Het dolfinarium in Harderwijk heeft 27 dolfijnen, de grootste groep in Europa. Tien dieren doen er binnen mee aan de show. Dat zijn de binken. En de rest zwemt buiten in een grote baai. Een snuit die lacht. Een dolfijn die zingt. De dolfijnen helpen kinderen die het moeilijk vinden te praten. Daarna mogen de dolfijnen iets voor zichzelf gaan doen. (2x)
“Je denkt natuurlijk: wat een gedoe voor zo’n zinnetje. Moet daar half Harderwijk voor op z’n kop staan? Het antwoord is eigenlijk heel kort. Korter dan een zin. Het antwoord is namelijk: ja.”

Het verhaaltje over de dierproeven eindigt wat voorzichtiger:

“De dierenactivisten wilden waarschijnlijk met hun actie zeggen: Jullie zijn moordenaars! En sommige mensen zullen knikken, want er worden inderdaad veel dieren gedood. Maar heel misschien kun je het ook anders zien. Heel misschien kun je zeggen dat die onderzoekers redders zijn. Geen dierenredders, dat niet. Maar mensenredders. En de proefdieren zelf? Dat zijn de allergrootste redders. Verborgen redders, met een cijfer als naam."

Inhoudelijk heeft de Ver. Proefdiervrij al op dit verhaaltje gereageerd. Ik vind het triest dat de liefde voor dieren, in de regel sterk aanwezig bij jonge kinderen, op deze manier misvormd wordt. Van de zwakke stijl gaf ik hieronder al een voorbeeld.


Blz. 38:

Eerst is Rocky aan de beurt.
Rocky is in opleiding
Rocky moet heel binnenkort examen doen,
Rob traint vandaag dus niet alleen Rocky,
maar ook de nieuwe baas van Rocky.
Rocky moet samen met zijn nieuwe baas
dat Rocky ernaar op zoek mag.
praat Rob met de nieuwe baas over Rocky.
Hij vertelt dat Rocky van racen houdt.
Rocky gaat het liefst heel snel.
dat Rocky rustig blijft.

Blz. 39:

Als Rocky blaft
moet Rocky eerst weten
voor Rocky's neus.
Rocky snuift eraan
Rocky zet zijn neus aan de grond
Na honderd meter blaft Rocky
Rocky krijgt een beloning
Rocky ligt intussen
Als Rocky wat is afgekoeld
Rocky zet zijn neus nu goed aan de grond.
Maar Rocky trekt zich nergens iets van aan
met Rocky gaan zoeken.
Bij deze oefening mag Rocky

E.D.

Leeswijzer

Klik hier voor de laatste bijdragen (mobiele versie) of via de Internet versie. Thema's of steekwoorden vindt u via de labels rechts op de Internetversie of op een aparte pagina.
Klik hier voor het beleid om uw privacy te beschermen.

Waarom dit blog?

De Nederlandse veehouderij is vooral gericht op zoveel mogelijk voor de export te produceren onder het motto “meer, meer, meer en groot, groter, grootst”. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de dierenwelzijn, biodiversiteit, het milieu, het klimaat, de portemonnee en de gezondheid van burgers en ook voor welwillende boeren.

Dit blog verzamelt kritische artikelen die de wurggreep beschrijven waarin de veehouderij zichzelf heeft vastgezet. Zo willen we niet alleen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het leven voor alle belanghebbenden, maar ook aan een schone, gezonde omgeving en een beter dierenwelzijn.

Ook de argumentatie dat dieren grondrechten hebben kan beter en meer aansluiten op hoe mensen voor zichzelf vinden dat recht moet gelden. Dierenrechten zijn mensenrechten, die mensen de kans geeft om voor dieren op te komen.
Dieren, bijv. in de intensieve veehouderij, worden behandeld als een object in plaats van een subject met gevoelens en rechten.


De snelheid en het aantal dier(soort)en dat we voortdurend gebruiken is immens. De bijdrage aan onze welvaart en economie van de agrosector is gering. De oplossing is simpel en van niemand anders dan van ons zelf afhankelijk.

Rechten in beeld

Vrijheid is ook een intrinsiek grondrecht voor dieren. Dieren zijn geen dingen Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten voor dieren kunnen opkomen wanneer hun grondrecht wordt geschonden.
logo van Animal Freedom yin en yang
Lees hier over de redenen waarom dieren recht op vrijheid hebben. Lees hier waarin mens en dier evenwaardig zijn.