30 oktober 2006

Dierenbescherming geeft kids met paspoort een verkeerd signaal over dierentuinen

Directie Dierenbescherming

Postbus 85980

2508 CR DEN HAAG

Betreffende: Kids for Animals

Geachte Directie,

Mijn dochtertje wordt binnenkort 4 jaar, en ik dacht dat het leuk was om een lidmaatschap voor Kids for Animals aan te vragen, je kan ze tenslotte niet jong genoeg respect voor alles wat leeft bijbrengen.

Ik ben naar de website gegaan van Kids for Animals, waar ik op lid worden klikte.

Ik zal u eerlijk zeggen: van verbazing viel ik zo wat van mijn stoel! Nog een keer goed gekeken,en ja, ik had het tóch goed gezien. Helaas blijkt dat jullie een 'paspoort' cadeau geven bij lidmaatschap met daarin kortingsbonnen voor 'pretparken'.

Nu vind ik het erg moeilijk voor te stellen dat een dierentuin, met daarin opgesloten dieren een prettig park is. En dáár zitten juist verschillende kortingsbonnen van: Ouwehands Dierenpark, Plaswijck park en 2 reptielen Zoo's. Het erge ervan vind ik dat jullie daarmee juist een heel verkeerd signaal naar jonge kinderen afgeven, n.l. dat het wel okee is om wilde dieren op te sluiten om ze te bekijken. In de circustent willen jullie ze niet, gezien de actie: "wilde dieren de tent uit", en ik vind het raar dat jullie ze wel blijkbaar opgesloten in een dierentuin willen zien.

Ik zou héél erg graag willen zien dat jullie dit veranderen en niet van dit soort aanbiedingen cadeau geven.

Graag verneem ik een reactie van u hierop.

Hoogachtend,

Riane

26 oktober 2006

Plannen voor Wet Dieren en dierlijke productie bijgesteld


Het ministerie van LNV heeft gemeld dat de plannen om de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren (Gwwd) af te schaffen en te vervangen door de Wet Dieren en dierlijke productie voorlopig zijn uitgesteld.

Het onderliggende preventieve 'nee, tenzij'-principe van de wet, dat een terughoudend beleid ten aanzien van het diergebruik beoogt, zou vervangen worden door het 'ja, mits'-principe dat de gebruikers van dieren veel meer armslag biedt.

Het is nu de bedoeling dat het volgende kabinet gaat beslissen wat er verder met de plannen gaat gebeuren. De al gereedliggende concepten zullen tot die tijd niet naar buiten worden gebracht.

Dat is goed nieuws. Een volgende kabinet heeft dan de mogelijkheid om dierenwelzijn en dierenrechten beter te regelen dan deze nu is. Wanneer beide concepten dan gebaseerd worden op hetzelfde fundament als mensenrechten dan wordt daarmee de emancipatie van het dier pas echt vorm gegeven.

Dierenwelzijn zou gebaseerd moeten zijn op de 5 vrijheden en dierenrechten op de vrijheid om zo te leven dat wordt voldaan aan de natuurlijke behoeften van het dier.

Op deze wijze worden mensenrechten en dierenrechten op een natuurlijke en logische wijze aan elkaar gekoppeld. Het grote publiek kan dan op een eenvoudige wijze afleiden of haar levenstijl wel zo diervriendelijk is.

24 oktober 2006

Dubbele pet of boter op het hoofd: belangenverstrengeling van politici

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) dringt er bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) op aan om de erkenning van de stichting Wakker Dier in te trekken.
De vakbond stoort zich aan de manier waarop Wakker Dier over de intensieve veehouderij naar buiten treedt, zegt NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg.
Een door het CBF erkende organisatie mag bij de fondsenwerving mensen niet misleiden. Dat doet Wakker Dier wel. Ook mogen bestuurders geen dubbele petten op hebben. Dat is bij Wakker Dier wel zo vanwege de verwantschap met de Partij voor de Dieren”, aldus Zwanenburg.

Mogelijk heeft de heer Zwanenburg geen dubbele pet op, maar dan toch wel boter op zijn hoofd.
Lijsttrekker van de PvdD, Marianne Thieme, heeft in de aanloop van de verkiezingen haar functie bij Wakker Dier neergelegd.

Uit proefschrift "Protein Politics" van Dr Vijver blijkt dat de bio-industrie nog steeds passief en actief gestimuleerd wordt en er sprake is van een vergaande belangenverstrengeling tussen politiek en de agrarische sector. In 2005 worden de varkensboeren met vijf kamerleden in de Tweede Kamer oververtegenwoordigd. Feitelijk representeren de belangen van de 11 duizend varkensboeren slechts 0,17 kamerzetel. Deze vijf zijn: VVD-kamerlid en pluimveehouder te Markelo Gert-Jan Oplaat; LPF kamerlid Wien van den Brink, varkenshouder te Putten en oud-voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders; boerin te Hengevelde Annie Schreijer-Pierik, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; dierenarts Henk Jan Ormel en Ger Koopmans, voormalig melkveehouder en langdurig bestuurlid van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (L.L.T.B). Al deze kamerleden zijn lid van de vaste kamercommissie LNV en hebben belangen bij de instandhouding en uitbreiding van de bio-industrie.

Reguliere slacht net zo dieronvriendelijk als HalalBij het gewone, niet Halal vlees worden de dieren eerst verdoofd voordat ze geslacht worden. Echter, met die verdoving is van alles mis. Kippen gaan door een waterbad waar stroom op staat en worden geacht direct buiten bewustzijn te raken. De praktijk is anders. De kippen worden alleen maar gekweld door de stroom en blijven vaak bij bewustzijn. Dubbele ellende derhalve: eerst een zware elektrische shock door de kop en daarna de slacht.
Varkens worden vaak verdoofd door middel van CO2 gas. De excitatie fase (lees doodstrijd) is vaak langdurig en wreed.
De stelling van de Partij voor de Dieren dat de dodingsmethoden voor dieren aan strenge regels onderworpen zijn is onjuist. Het grootste deel van de dieren, Halal en niet Halal, wordt op een pijnlijke manier geslacht, zelfs als men zich aan de wet houdt. Controle is er vrijwel niet of is door het ontbreken van apparatuur niet mogelijk. Overtredingen van de wet komen dan ook veelvuldig voor.


Klik hier om meer te lezen over halal slachten of in de Internetversie bij de labels.

Emissiearme stallen zijn halve maatregelen

VVD-Tweede Kamerlid Gert Jan Oplaat wijst de bouw van emissiearme rundveestallen af. Melkveehouders moeten niet worden verplicht tot de bouw van emissiearme stallen. Volgens VVD en CDA ontmoedigt zo’n plicht, die het kabinet wil, boeren nog meer om koeien in de wei te laten lopen.

De werkelijke reden is natuurlijk dat Oplaat wil voorkomen dat de boeren gedwongen worden om te investeren. Emissiearme stallen lijken milieuvriendelijk en zijn dat in zekere zin ook, maar de mest opgevangen in een emissiearme stal moet toch worden uitgereden of in een biomassavergisting worden verwerkt. In het eerste geval komt het alleen wat later in het milieu, in het tweede geval zijn er andere bezwaren.

Het probleem van de overbemesting moet niet worden aangepakt door koeien in plaats van in de wei in de stal te houden en vervolgens de mest om te zetten in “zogenaamde duurzame” energie, maar door verlaging van de veestapel.

Wie wil weten wat de bezwaren zijn tegen de biomassavergisting en de winning van energie uit mest, klik hier.

EenVandaag over gebrekkige verdoving kippen aan de slachtlijn

EenVandaag over de gebrekkige manier waarop in Nederland kippen worden geslacht.

'Kippen slecht verdoofd'
Kippen in Nederlandse slachthuizen worden op een illegale en wrede manier geslacht. Ze worden te weinig verdoofd, waardoor ze bij vol bewustzijn worden gedood. Oud-keurmeester Anton Breunis vindt dat minister Veerman de Voedsel- en Warenautoriteit opdracht moet geven daadwerkelijk te gaan controleren.
Volgens de wet moeten de dieren verdoofd zijn voordat ze geslacht worden. Hiertoe worden ze door een bak met water gesleept waarop ongeveer 100 Volt staat. De bedwelming die optreedt, moet aanhouden tot de slacht. In Nederland worden jaarlijks zo'n negentig miljoen kippen en kalkoenen geslacht voor consumptie.
Maar de meeste slachterijen zetten stelselmatig veel minder of bijna geen stroom op de waterbakken, aldus Anton Breunis, oud-keurmeester van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). "Ik heb vaak genoeg gezien dat de dieren nadat ze eigenlijk al dood horen te zijn de kop opbeuren en even rond kijken. Ze hebben alle gruwelijkheden gehad en dan bloeden ze langzaam dood", aldus Breunis. Volgens hem is er weinig deskundigheid aanwezig bij de slachterijen: "Op het moment dat er een kip schreeuwend van pijn uit het waterbad kwam, dan zei de controleur: bepaalde dieren laten zich niet verdoven. Dan dacht ik, lul niet man."
Breunis was 33 jaar keurmeester voor de RVV -inmiddels opgegaan in de Voedsel- en Warenautoriteit- en controleerde met name kippenslachterijen. Breunis maakte telkens meldingen van het te lage stroomvoltage dat op de waterbakken stond. Zo haalde hij eind 2003 bij een controle in tien minuten tijd vier dieren levend van de band, nadat ze al waren geslacht.
Ook uit het rapport 'Welfare aspects of animal stunning and killing methods' van de European Food and Safety Authority (EFSA) in 2004 blijkt dat gemiddeld tien procent van de kippen tijdens het slachten onvoldoende is verdoofd. Hierdoor bewegen de kippen nog waardoor ze niet goed of helemaal niet worden aangesneden door het slachtmes. Het gevolg is dat ze levend in een bak water terecht komen van vijftig graden Celsius. Volgens Breunis moet de lage stroom voorkomen dat sommige dieren teveel bloedingen krijgen die vaak terug te zien zijn in het vlees, waardoor dit minder goed verkoopt.
Tot zover EenVandaag.

Hoorzitting over dierenwelzijn

UITNODIGING HOORZITTING OVER DIERENWELZIJN

Landelijke overheid negeert structurele problemen bij toezicht en handhaving van dierenwelzijn

Er zijn talloze geruchten en niet bevestigde verhalen van insiders over de manier waarop dieren bij de slacht mishandeld worden en over zieke en gewonde dieren op boerderijen. Vrijwel nooit zijn betrokkenen - uit angst voor represailles - bereid hun kennis openbaar te maken. Op een hoorzitting woensdag 25 oktober aanstaande zal een drietal (uit dienst zijnde) personen de stilte verbreken.

Aan het woord komt een oud keurmeester van het voormalige Rijksdienst Vee en Vlees over misstanden in slachterijen. Verder spreekt een deskundige op het gebied van bedwelming over de ontbrekende controle in slachterijen en een oud LID inspecteur over de honderdduizenden zieke en gewonde dieren die op boerderijen creperen. Zij zullen hun verhaal doen voor een gehoor van Kamerleden, genodigden en pers. Hun verhaal is echter het topje van de ijsberg. De ijsberg zelf is dat Nederland, niet alleen bij veemarkten maar structureel en op alle gebieden, net aan het minimum volgt van wat de EU voorschrijft en de handhaving op zijn beloop laat.

Overigens zijn de misstanden in de slachterijen niet een nieuw fenomeen. Reeds eind 19e eeuw waren er discussies over de manier van verdoven voor de slacht. Die discussies zijn na 100 jaar nog niet afgerond.

De hoorzitting wordt georganiseerd door de stichtingen Varkens in Nood, Dierenrecht Nederland en Groen Links en is een vervolg op de onthullingen op de veemarkten Utrecht en Leeuwarden. Directeur Hans Baaij, van voornoemde stichtingen, zal recente afspraken die gemaakt zijn met de AID openbaar maken.

Datum: woensdag 25 oktober

Tijd: 11.00 – 12.30 uur

Locatie: Suze Groenewegzaal, gebouw Tweede Kamer (ingang Lange Poten)

In verband met het beperkte aantal plaatsen in de zaal en het aanmelden voor de beveiliging, verzoeken wij u vriendelijk te laten weten of u aanwezig wilt zijn bij de hoorzitting.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie:

Stichting Varkens in Nood

Hans Baaij / Patricia Beekelaar

t : 020-6177757

m : 06 26 67 68 68 / 06 14 46 85 28

e : hans@varkensinnood.nl / patricia@varkensinnood.nl

w : www.varkensinnood.nl

Zangmanifestatie op de Dam: Eet met kerst geen vlees uit de bio-industrie

Uitnodiging zangmanifestatie op de Dam: Eet met kerst geen vlees uit de bio-industrie

De massale slacht - na een doorgaans erbarmelijk leven - van miljoenen dieren voor de kerstdis, is in strijd met alles waar kerst symbool voor staat. Met kerst is het goed mis. Daarom organiseert stichting Varkens in Nood op 17 december a.s. op de Dam in Amsterdam een grootse zangmanifestatie. Componist Theo Nijland heeft speciaal voor deze gelegenheid een protestlied geschreven waarin mensen worden opgeroepen met kerst geen vlees uit de bio-industrie te eten.

Staat u straks met honderden andere muziek-, zang- en dierenliefhebbers op de Dam om op een positieve en feestelijke manier uw medemens een diervriendelijke kerst te wensen?

Over Stichting Varkens in Nood

Wellicht heeft u eerder van Stichting Varkens in Nood gehoord. Wij zetten ons in voor een beter welzijn voor de dieren in de bio-industrie. Met spraakmakende, publieksgerichte campagnes proberen we politiek, media en consument bewust te maken van de misstanden in de intensieve veehouderij. In het verleden hadden we acties met onder meer J.J. Voskuil, Youp van 't Hek en Jan Terlouw.

Kerstactie ‘Eet met kerst geen vlees uit de bio-industrie!’

Voor deze kerstactie hebben componist en performer Theo Nijland en arrangeur Tijs Krammer een speciaal lied geschreven, waarin het publiek opgeroepen wordt om juist met kerst geen vlees uit de bio-industrie te eten. Het geheel staat onder de muzikale leiding van Jan Kortie, bekend van grote meezingkoren op het Museumplein en de Uitmarkt.

Onze ambassadrice Karen van Holst Pellekaan, alias Bep Brul uit de televisieserie en film Loenatik, zal samen met andere Bekende Nederlanders meezingen op 17 december. De manifestatie begint om 13.00 uur en duurt ongeveer een uur. De pers wordt ook uitgenodigd.

Klinkt dit u als muziek in de oren?
Spreekt deze ludieke actie u aan en wilt u zich op deze wijze inzetten voor het welzijn van dieren? Alle vocale steun is van harte welkom! Professionele zangkoren, amateur-zangclubs of de individuele liefhebber, klassiek of swingend: iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen!

Doet u mee? Meldt u zich dan voor 20 november a.s. aan via onze website www.varkensinnood.nl of telefonisch op nummer 020-6177757. De liedtekst krijgt u tijdig opgestuurd. Wilt u eerst meer informatie over deze actie? U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaand nummer of een e-mail sturen naar info@varkensinnood.nl

We hopen u zondag 17 december te mogen begroeten!

Namens de dieren alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Marieke Oudshoorn/Patricia Beekelaar

stichting Varkens in Nood

Dieronvriendelijke maatregelen van het Kabinet-Balkenende

Meer dan 100 dieronvriendelijke maatregelen werden tot nu toe door het kabinet Balkenende doorgevoerd, en vele stonden er nog op stapel. De Partij voor de Dieren kondigde in juni aan deze op een rijtje te zetten, maar in afwachting daarvan een beperkter rijtje.

Dieronvriendelijke maatregelen van het Kabinet-Balkenende
1 t/m 3 (2002-2006)

 1. Nertsenfokverbod in 2003 ongedaan gemaakt.
 2. Kooihuisvesting legkippen (gedragskooi) blijft toegestaan na afschaffing legbatterij.
 3. Kooihuisvesting slachtkuikenmoederdieren blijft toegestaan.
 4. Onverdoofd castreren biggen blijft toegestaan.
 5. Staarten van schapen mogen worden gecoupeerd.
 6. Vossen mogen weer worden bejaagd.
 7. Zwarte kraaien en kauwen mogen weer worden bejaagd.
 8. Drukjacht op zwijnen weer toegestaan.
 9. Veerman wenst geen positieflijst van te houden gezelschapsdieren.
 10. Budget voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven wordt verminderd.
 11. De overheidscontrole op de welzijnsregels voor dieren wordt op een laag pitje gezet.
 12. Tegen het illegaal uitzetten van fazanten voor de plezierjacht wordt niets ondernomen.
 13. Wetgeving voor gezelschapsdieren wordt door de overheid geblokkeerd.
 14. Het Kabinet weigert verzoek Tweede Kamer om de import van honden- en kattenbont te verbieden
 15. Het Kabinet doet niets tegen het hele jaar jaar door op stal houden van koeien, waardoor deze vaak niet meer in de wei komen.
 16. Het Kabinet stimuleert de opzet van intensieve dieronvriendelijke viskwekerijen: de visbio-industrie en stelt geen wettelijke normen vast voor de huisvesting van de vissen.
 17. Het Kabinet doet niets aan de stimulering van dier- en milieuvriendelijke veehouderij.

21 oktober 2006

Pups met parvo: kassa!

Het Tv-programma Kassa behandelt regelmatig de gevolgen van malafide hondenhandel. Kloppen de klachten die bij Kassa binnenkomen over zieke hondjes die als gezond worden verkocht?

Met verborgen camera koopt Kassa een pup bij de beklaagde dierenwinkel. De verhalen van gedupeerden blijken te kloppen: ook ons hondje overlijdt al binnen enkele dagen aan een virusziekte (parvo).
oor malversaties met papieren en de onderhuids aangebrachte chips kan de koper niet weten wat de echte status van het dier is.

In een reactie op de uitzending van 'Kassa' zei minister Veerman dat de komst van landelijk informatiecentrum wordt voorbereid waar mensen terecht kunnen als ze een hondje gaan kopen. Daar kunnen ze zien waar ze op moeten letten. Zoals: koop geen hond als je de moederhond niet ziet.

Klik hier voor andere nadelen van doorfokken voor de hond.

Holland Selfish

Sandra Kolff van natuurbeschermingsorganisatie IUCN spreekt vandaag in de Kennisbijlage van de Volkskrant over het voornemen van Hollandse ex-kokkel-vissers om Venusschelpen te gaan vissen in Mauritanië. Die zijn voor 113 miljoen door de Nederlandse overheid uitgekocht voor hun belangen in de Waddenzee.
Nu dreigen die vissers onder aanvoering van Heiploeg uit Yerseke onder de naam Holland Shellfish voor 300 miljoen kilo per jaar te gaan vissen op de Venusschelpen, terwijl directeur Martin Scholten van het
Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (Imares) 15 miljoen kilo het maximum vindt dat het Afrikaanse ecosysteem kan (ver)dragen.

Dit is vermoedelijk wat de Zeeuw Balkenende verstond onder de VOC-mentaliteit, toch?

Klik hier voor Het vangen en eten van vis – gevolgen voor mens, dier en milieu.

20 oktober 2006

Dronken dieren en schietende toeristen

Dit bericht gaat niet over het vermeende jachtincident in Rusland waar een Spaanse koning een dronken gevoerde tamme beer zou hebben doodgeschoten. Zou een hoogstaand koningshuis zich tot zo iets ordinairs verlagen? Vast niet!
Dit bericht gaat over afvalproducten bij de productie van alcohol dat aan varkens wordt gevoerd.
In zijn weblog op de Boerderij schrijft Jack Kwakman het volgende:
Er staan in de VS nu 102 ethanolfabrieken, 32 zijn er in aanbouw en voor nog eens 127 productielocaties zijn plannen in gevorderd stadium.
Deze fabrieken leveren een belangrijk bijproduct: distillers’ grains with solubles. Het is in natte en droge vorm (DDGS dan wel WDGS) bruikbaar als eiwitrijk veevoer. Helaas is het voor de varkenshouderij minder geschikt dan voor rundveehouders. Het varken kan het veel beperkter opnemen en verteren. Verder kleven er risico’s aan in kwalitatieve zin (meer mycotoxinen bijvoorbeeld) en in verkrijgbaarheid.
Al met al zou volgens dr. Lawrence de prijsverhoging van de maïs de kostprijs voor varkensproductie kunnen verhogen met bijna 9 cent per kilo levend gewicht. Tijd om bakens te verzetten.
Tot zover Kwakman.
Het is inderdaad tijd om de bakens te verzetten en een eind te maken aan de bio-industrie in ons land. Dat lost tevens ook een aantal andere problemen op. Ons kleine en overvol gebouwde land is niet bedoeld om nog voller te bouwen met stallen en biomassa-vergistingsinstallaties en het schaarse akkerland met maïs is niet bedoeld om brandstof voor voertuigen te maken. We kunnen onze ruimte beter gebruiken. Bijvoorbeeld voor de Ecologische HoofdStructuur, waar buitenlandse toeristen van hoge en lage komaf plaatjes kunnen komen schieten (met hun fototoestel, uiteraard!).

19 oktober 2006

Kindermisleidingboekenweekgeschenk

Kinderboekenweekgeschenk 2006

Bibi Dumont Tak, Laika tussen de sterren

Het zijn 8 verhaaltjes van een bladzij of 10. Het gaat over het gebruik, beter: misbruik van dieren in/bij:

de ruimtevaart
het dolfinarium
het reddingwezen
de politie
dierproeven
de reclame
het geleiden van blinden
de duiven’sport’

Sommige verhaaltjes zijn geheel of gedeeltelijk geschiedenis, bijv. de acht paarden die in zee verdronken op Ameland (1979). Het misbruik van blindegeleidehonden wordt hopelijk op niet al te lange termijn geschiedenis.

Ik geef twee voorbeelden van de kijk van de schrijfster op dieren (cursivering van mij).


Het dolfinarium in Harderwijk heeft 27 dolfijnen, de grootste groep in Europa. Tien dieren doen er binnen mee aan de show. Dat zijn de binken. En de rest zwemt buiten in een grote baai. Een snuit die lacht. Een dolfijn die zingt. De dolfijnen helpen kinderen die het moeilijk vinden te praten. Daarna mogen de dolfijnen iets voor zichzelf gaan doen. (2x)
“Je denkt natuurlijk: wat een gedoe voor zo’n zinnetje. Moet daar half Harderwijk voor op z’n kop staan? Het antwoord is eigenlijk heel kort. Korter dan een zin. Het antwoord is namelijk: ja.”

Het verhaaltje over de dierproeven eindigt wat voorzichtiger:

“De dierenactivisten wilden waarschijnlijk met hun actie zeggen: Jullie zijn moordenaars! En sommige mensen zullen knikken, want er worden inderdaad veel dieren gedood. Maar heel misschien kun je het ook anders zien. Heel misschien kun je zeggen dat die onderzoekers redders zijn. Geen dierenredders, dat niet. Maar mensenredders. En de proefdieren zelf? Dat zijn de allergrootste redders. Verborgen redders, met een cijfer als naam."

Inhoudelijk heeft de Ver. Proefdiervrij al op dit verhaaltje gereageerd. Ik vind het triest dat de liefde voor dieren, in de regel sterk aanwezig bij jonge kinderen, op deze manier misvormd wordt. Van de zwakke stijl gaf ik hieronder al een voorbeeld.


Blz. 38:

Eerst is Rocky aan de beurt.
Rocky is in opleiding
Rocky moet heel binnenkort examen doen,
Rob traint vandaag dus niet alleen Rocky,
maar ook de nieuwe baas van Rocky.
Rocky moet samen met zijn nieuwe baas
dat Rocky ernaar op zoek mag.
praat Rob met de nieuwe baas over Rocky.
Hij vertelt dat Rocky van racen houdt.
Rocky gaat het liefst heel snel.
dat Rocky rustig blijft.

Blz. 39:

Als Rocky blaft
moet Rocky eerst weten
voor Rocky's neus.
Rocky snuift eraan
Rocky zet zijn neus aan de grond
Na honderd meter blaft Rocky
Rocky krijgt een beloning
Rocky ligt intussen
Als Rocky wat is afgekoeld
Rocky zet zijn neus nu goed aan de grond.
Maar Rocky trekt zich nergens iets van aan
met Rocky gaan zoeken.
Bij deze oefening mag Rocky

E.D.

Walvisvangst als toppunt van speciesisme

Hoewel dierpsychologen nog van mening kunnen verschillen over de precieze mate waarin, zijn ze het er doorgaans wel over eens dat walvisachtigen zeer intelligente sociale dieren zijn. Net als bijvoorbeeld mensapen hebben deze cetaceans een vorm van zelfbesef dat zich in elk geval kan meten met dat van mensenkinderen.
Op zich doet dit er moreel gezien niet zoveel toe als we ons afvragen welke dieren gebruikt mogen worden als voedsel en bron van grondstoffen voor mensen. Aangezien het helemaal niet nodig is om dieren daarvoor te gebruiken, kunnen we volstaan met de constatering dat er helemaal geen dieren gebruikt mogen worden voor zulke doeleinden (zie mijn artikel Dieren die weet hebben van zichzelf, in Vega! uit 2005).
Toch zijn er een soort gradaties van speciësisme mogelijk. Speciësisme is het discrimineren tussen individuele wezens op basis van de diersoort waar ze toe behoren. In het algemeen is het speciësistisch als je vindt dat je een dier wel mag opeten en een mens niet. Maar het is nog speciësistischer als je individuele psychologische kenmerken van een dier van geen enkel belang vindt voor de manier waarop je een individu behandelt, zolang het dier geen mens is. Een extreem voorbeeld is dat je (behalve vanwege de specifieke smaak) het niet belangrijk vindt of er een stuk mensaap of een aantal oesters op je bord ligt. Het zijn in beide gevallen leden van andere diersoorten dan homo sapiens sapiens en dan doet het er voor de extreme speciësist verder niet meer toe of een dier psychologisch en daardoor ook qua belangen praktisch overeenkomt met een menselijke persoon.
Dit is een extreem en meestal fictief voorbeeld, hoewel er in Afrikaanse landen soms echt zogeheten bush meat van mensapen op het menu kan staan. Voor geïndustrialiseerde landen is er een maar al te reële gruwelijke parallel, namelijk de jacht op walvissen. Ook al zal men zich onder protest nog neerleggen bij natuurbeschermingsargumenten, het argument dat het onnodig doden van walvissen in alle relevante opzichten overeenkomt met het vermoorden van een kind of puber, legt men zonder wroeging direct naast zich neer. Niet hoe een dier psychisch in elkaar zit, wat het ervaart of voelt, is hierbij van belang, maar zuiver dat het geen mens is. Helaas blijken morele overwegingen opnieuw geen rol te spelen nu diverse landen weer volop de harpoenen willen laten vliegen.
Als je biologisch geen mens bent, kun je psychologisch zo menselijk zijn als je maar wilt, maar het zal je anno 2006 nog steeds niet beschermen tegen 'zwaarwegende' economische belangen.

Titus Rivas

17 oktober 2006

Nederland is de 'spin in het web' van de wereldwijde, illegale dierenhandel.

SP-Kamerlid Van Velzen hekelt de 'lakse houding' van de regering als het gaat om de aanpak van illegale handel in bedreigde exotische en wilde dieren. De verantwoordelijke ministers zouden geen werk willen maken van actieve opsporing en vervolging van de misstanden. 'In andere landen hebben ze daar allang maatregelen voor getroffen', aldus de socialist. Ook hekelt ze het voornemen van het kabinet om 4 miljoen euro te bezuinigen op de Algemene Inspectie Dienst, die belast is met het toezicht op bedreigde diersoorten. Volgens het Kamerlid is Nederland door het gedoogbeleid de 'spin in het web' van de wereldwijde handel.

Op Nederlandstalige internetsites vindt illegale handel in wilde dieren of producten van die dieren plaats. Dat blijkt uit het onderzoek 'Gevangen in het net' van het International Fund for Animal Welfare Nederland (IFAW Nederland). De handel vindt plaats op populaire veilingsites als Marktplaats en op gespecialiseerde websites en ook via chatrooms en mailinglijsten. IFAW Nederland stelt dat de illegale handel het voortbestaan van beschermde diersoorten bedreigt. De organisatie pleit voor meer informatievoorziening, zodat kopers en verkopers weten welke dieren ze wel of niet mogen verhandelen. Ook zou de overheid meer werk moeten maken van de opsporing van illegale handel.

Zie ook het reptielenleed in Nederland.

16 oktober 2006

Grenzeloze dieronvriendelijkheid

In het Reformatorisch Dagblad valt te lezen:
SP, GroenLinks en de nieuwe Partij voor de Dieren zijn het meest diervriendelijk, CDA en VVD het minst. Dat blijkt uit de stembarometer op wakkerdier.nl. CDA'er Ormel is het niet eens met de uitslag. Het Kamerlid benadrukt dat er per 1 januari een einde komt aan de handel in ziek vee en dat juist het CDA voorstander is van een Europees verbod op het onverdoofd castreren van biggen. VVD'er Snijder wijst op haar beurt onder meer op het liberale initiatief om de jacht op zeehonden te verbieden. Dat de oppositie haar hypocriet noemt omdat de VVD de ogen sluit voor nertsenfokkerijen, vindt ze niet reëel. 'Als Nederland wat betreft de regels voor het houden van dieren te ver voorop loopt, verschuift het dierenleed naar andere landen.'

Zou de redenatie van Snijder aldus zijn: “wanneer Canada geen zeehonden meer mag afslachten voor het bont, dan is er op de markt des te meer ruimte voor de Nederlandse bontfokkerijen”?

Nutteloze aanwas in dierentuinen

Van al die dierentuinfoto’s in de krant word ik doodziek. Nu weer een gorilla geboren in Blijdorp. (Telegraaf 13/10)

Iedereen weet dat die dieren niet terug naar de natuur kunnen en toch fokt men maar door, als bezetenen.

Ruimte voor al die dieren heeft geen enkele dierentuin.

Over het uiteindelijke lot van deze dieren zou dan ook een ‘interessante’ reportage te maken zijn.

Hoogste tijd dat er paal en perk aan dit gesol met dieren gesteld wordt door een overheid die eist dat voor elke nieuwe geboorte het bestaande verblijf met een bepaald aantal vierkante meters vergroot wordt.

Goede tijdingen voor nertsen?


Nachtelijke overvallers hebben op nertsenhouderijen in het noorden van Spanje meer dan 17.000 nertsen uit hun kooien bevrijd. De politie gaat er vanuit dat de acties zijn uitgevoerd door dierenactivisten of rivaliserende bedrijven.
(bron: het Reformatorisch Dagblad op 16 oktober).

Zouden die rivaliserende bedrijven uit deze hoek komen:

Er is meer belangstelling voor het dragen van bont. Verschillende modekoningen prijzen het aan en de economische opleving zorgt voor extra vraag vanuit China en Rusland. De nertsenfokkers in Nederland, die hun pelsen wereldwijd verkopen, profiteren daarvan. Op de veilingen van Kopenhagen en Helsinki wordt voor de topkleuren momenteel 38 euro betaald. Drie jaar geleden was dat nog 28 euro.

De afgelopen vijf jaar is het aantal nertsen in Nederland met 20% gestegen. In ons land worden momenteel circa 3,7 miljoen nertsen gehouden. Na China en Denemarken is Nederland het derde productieland ter wereld. Ook Polen is een land in opkomst, mede omdat zich daar ook enkele Nederlandse fokkers hebben gevestigd. Wereldwijd is het aantal nertsen dat wordt gehouden de afgelopen gegroeid van 22 naar 42 miljoen.

Tot zover BN/De Stem van 13 oktober.


Een en ander is een bonte opvatting van het vrije markt principe.

12 oktober 2006

Desinformatie over sojateelt door onderzoekers in opdracht van overheid

Op Zibb.nl verscheen het volgende bericht:

Braziliaanse sojateelt vooral ten koste van grasland

De snelle groei van de sojateelt in Brazilië in de afgelopen jaren is vooral mogelijk gemaakt door omzetting van grasland in akkerbouwgrond. Ontbossing heeft alleen indirect plaatsgevonden, als gevolg van een verdringing van de veehouderij.
Dat blijkt uit een literatuurstudie van onderzoeksinstituut LEI in opdracht van het ministerie van landbouw. Het rapport moet een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de internationale sojaproductie en –handel.
Tot zover Zibb.

Bovenstaand bericht is een schoolvoorbeeld van de desinformatie die onderzoekers in opdracht van de overheid verspreiden. De suggesties wordt getracht te wekken dat er met het verbouwen van soja in Latijns Amerika ten behoeve van Nederlands veevoer niets aan de hand is.
Dat men dit een bijdrage aan maatschappelijke discussie noemt is een gotspe.
Het verbouwen van soja voor veevoer gaat direct en indirect ten koste van de regenwouden in Zuid-Amerika. De Europese veestapels zouden helemaal niet tot dat niveau moeten groeien dat aanvoer van veevoer van andere werelddelen nodig zou zijn. Wanneer vee op een iets diervriendelijke manier zou worden gehouden en als gevolg daarvan de vlees- en zuivelprijzen iets zou stijgen, zou de vraag naar dierlijke producten afnemen. Daarmee kan gemakkelijk alle intercontinentale invoer worden vermeden. Voordeel is energiebesparing, minder dierenleed en minder aantasting van milieu en natuur. Als finaal voordeel wordt het broeikaseffect en klimaatopwarming tegengegaan.

10 oktober 2006

Smart Girls Fake It!


Cosmo op de bres voor de nerts

Cosmopolitan en Bont voor Dieren zeggen ‘nee’ tegen bont. Ondanks dat 87% van de Nederlanders tegen onnodig dierenleed is en bont gruwelijk vindt, ligt er steeds meer bont in de winkels. Bont voor Dieren is dan ook een grootscheepse actie begonnen om het fokken van nerts in Nederland te stoppen. Cosmo steunt de petitie en vraagt elke lezeres dat ook te doen. Het blad roept iedereen op een handtekening te zetten voor een verbod op het fokken van nertsen en verkoopt T-shirts met de tekst ‘Smart Girls Fake It’.

Nederlandse bontindustrie bloeit
Nederland lijkt een onschuldig land wat betreft de bontindustrie. Volgens Bont voor Dieren zijn veel Nederlanders tegen nutteloos dierenleed en wordt in Nederland nauwelijks nerts verkocht en gedragen. Toch heeft Nederland een omvangrijke nertsenindustrie. Ons land is zelfs de derde nertsenleverancier van de wereld. Cosmopolitan wil dat dit verandert en heeft haar hoop gevestigd op de verkiezingen van 22 november. Het blad roept kiezers op te denken aan alle konijnen, zeehondenpuppies en nertsen waarvan de pels voor de mode-industrie wordt gebruikt. Cosmopolitan adviseert om op stemwijzer.nl de standpunten te bekijken van de verschillende politieke partijen over het fokken van nertsen en andere dieren.

Bontmythes
Veel mensen denken dat konijnenbont een 'restproduct' van de vleesindustrie is, maar niets is minder waar. Konijnen worden speciaal voor hun vacht gen gedood. Verder worden de mannetjeskonijnen vaak gecastreerd voor een mooiere vacht. Ook zeehonden worden nog steeds doodgeknuppeld voor vacht. Daarbij misleidt de industrie de consument met etiketten waarop staat ‘natuerliches Mittel’ en ‘Gato Cinesi’. Vaak gaat het dan om 100% kat of
hond. Volgens Bont voor Dieren zijn dit redenen om ook internationaal te ondernemen.

Celebs tegen de bontparade; Fake is Fun!
Cosmopolitan vindt bont verre van chic en is blij dat er naast de vele celebs die fur dragen, ook sterren bestaan die een anti-bont houding hebben. Grote namen als Charlize Theron, Alicia Keys, Drew Barrymore en Pink zijn het gebruik van bont en ook Ralph Lauren, Victoria Beckham en Pamela Anderson willen er niets van weten. Grote winkelketens als Mango en Laundry Industry hebben al afgezien van de verkoop van bont. Bont voor Dieren en Cosmopolitan hopen dat door de acties steeds meer winkelketens celebs inzien dat het gebruik van bont onnodig is en dat Fake Fun is.

EU en Amerika zouden wederzijdse import van vlees moeten verbieden

De Europese Commissie heeft een compromis gesloten met Brazilië en Thailand over de import van pluimveevlees uit die landen. Sinds 27 juni moet Europa op last van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) lagere tarieven hanteren voor de import van pluimveevlees. Om niet overspoeld te worden met Braziliaans en Thais kippenvlees stelt de Europese Commissie importquota in.

Het ware beter geweest voor het dierenwelzijn als beide partijen een akkoord zouden hebben gesloten om niet naar elkaar te exporteren. Dat scheelt voedselkilometers en dierenleed.

Meer lezen over argumenten achter de stelling dat het verboden zou moeten worden om dierenleed te exporteren, klik hier.

9 oktober 2006

Bibi Dumon Tak vertelt het halve verhaal over proefdieren

In Laika tussen de sterren, het kinderboekenweekgeschenk van 2006 staat een verhaal over proefdieren.

De schrijfster Bibi Dumon Tak bezocht een proefdierenlab en vertelt daarover.

Zij vindt het heel zielig voor de dieren die opgeofferd worden. Maar het is wel voor onze gezondheid, dat het allemaal gebeurt.

Zij eindigt haar verhaal met het bedanken van de proefdieren voor hun bijdrage aan onze gezondheid.

Jammer is dat ze niets vertelt over de mogelijkheid en wenselijkheid om dierproeven te vervangen door diervrije alternatieven.

Natuurlijk wil iedereen graag gezond zijn en blijven, ook mensen die tegen dierproeven zijn.

En het is fantastisch als er voor ziektes een geneeswijze wordt ontdekt.

Maar het blijft triest dat dit ten koste gaat van miljoenen pijngevoelige dieren over de hele wereld.

Dat dit ook anders kan vertelt zij niet. Zo vertelt Bibi Dumon Tak over een nieuwe hechttechniek.

Bij varken 02735 wordt een bloedvat kapot gemaakt zodat chirurgen kunnen oefenen met een soort krachtlijm voor bloedvaten.

Een prachtige techniek, maar waarom wordt varken 02735 hiervoor gebruikt?

In Syrië is een techniek ontwikkeld waarbij de bloedsomloop van gestorven dieren wordt hersteld. Als je dan in een ader snijdt, gaat het dier ook bloeden. Waarom is die techniek niet gebruikt? En waarom wordt niets verteld over de inspanningen die geleverd worden om dierproeven te vervangen en de noodzaak om daar nog meer tijd en energie in te steken? Dat is de echte uitdaging voor een moderne, maatschappelijk betrokken wetenschapper.

Iedereen vindt het erg dat dieren in proeven gebruikt worden. Maar helemaal als het gaat om overbodige dierproeven.

Het zou mooi zijn geweest als Bibi Dumon Tak het hele verhaal zou hebben verteld.

Juist haar voorbeeld van varken 02735 toont aan hoe belangrijk het is dat we er met z’n allen aan werken om dierproeven overbodig te maken.

Paul de Leu
Marja Zuidgeest
bron: Vereniging Proefdiervrij

8 oktober 2006

HI-HA-HONDELUL

Heel akelig voor dierenvrienden is onze taal, waarin eeuwenoude minachting voor dieren is opgesloten.
Als we vinden dat iemand een grote mond heeft, dan gebruiken we al gauw “een grote bek”.
Men moet “met z’n poten” van onze spullen afblijven.
Rita Verdonk heeft “een rot kop”.
Dat kost “een klauw met geld”.
Dierennamen zijn gangbare scheldwoorden. Hi-ha-hondelul is een klassieker uit het stadion.
Meisjes zijn geiten of kippen die teveel kakelen.
Een aap van een jongen.
Het is daar een zwijnenstal.

Wie iemand vermoordt is een beest. De Telegraaf ontdekt zo ongeveer ieder half jaar weer een nieuw "beest”. Nu bijv. die man die Melanie Sijbers vermoord heeft. Dat is geen mens meer, nee die wordt gedegradeerd tot de rang van “beest”. Erger is er niet. “Duivel” zegt ons helaas niets meer.
Heel zelden worden dierennamen vleiend gebruikt. Meisjes zijn dan ineens weer “poesjes”. Stoeipoezen. Pitspoezen.
Een sterke man is een “beer”.

De mens heeft zich van oudsher willen afzetten tegen het dier – niet beseffend dat hij er zelf een is. Daarom is het belangrijk te letten op het taalgebruik: dat verraadt een denkwijze.
Bio-industrie bijv. kon alleen ontstaan doordat mensen dieren niet respecteren, maar ze zien als productiemiddel, als machine.

Dat te veranderen is een heel lange weg.
Het begint al met de opvoeding. Daarin worden ons ‘manieren’ geleerd. En als je die even vergeet, word je al snel met “een beest” vergeleken. Wij spreken met twee woorden. We eten met vork en mes. Immers: wat WIJ doen is eten, niet vreten.
De pijnlijke paradox in deze hele opvoedingskwestie is dat ouders DENKEN kinderen ma-nieren bij te brengen, te beschaven, door hun gedrag af te zetten tegen dieren.
Ze zien niet in dat wat ze aan de ene kant winnen, ze aan de andere kant verliezen, nl. respect voor dieren. Met je handen eten is "niet netjes" want "je bent toch geen beest"?
Dat het voor sommige dieren uiterst geciviliseerd is - en bijv. aan welpen voorgedaan moet worden - dat is dat je je handen (klauwen) gebruikt om een prooi naar binnen te werken.
Je zou verwachten dat al die dierenprogramma’s en die 40 dierentuinen in Nederland de mensen toch iets over dieren zouden leren. Daar zijn ze toch voor, daar hebben ze de mond vol van: “educatie”. Maar het lijkt er niet op. Met andere woorden:

de voorlichting – en opvoeding - schieten hoe dan ook te kort.

E.D.

6 oktober 2006

Voor God spelen

Genetische manipulatie - of modificatie zoals het in wetenschappelijke kringen heet - wordt nog wel eens voorgesteld als een groot moreel gevaar. Mensen zouden voor God gaan spelen als ze de genetische code aanpassen. Eigenlijk is dat best vreemd want mensen hebben dat al duizenden jaren gedaan bij het domesticeren, fokken en telen van plant- en diersoorten. Het voornaamste verschil is dat dit nu veel gecontroleerder kan gebeuren, op gen-niveau. In principe zou je verwachten dat dit alleen al daarom veiliger zou zijn voor het milieu en de gezondheid dan de oudere methode. Zo eenvoudig ligt het echter ook weer niet, want genetisch gemodificeerde plantsoorten zouden bijvoorbeeld te snel ingevoerd kunnen worden voordat goed duidelijk is wat voor ecologische consequenties hun introductie waarschijnlijk zal hebben.

Veel prangender wordt het probleem van de manipulatie van het erfelijk materiaal als zij gevolgen heeft voor het welzijn van de genetisch gemodificeerde wezens zelf. Je kunt dit probleem op minstens twee niveau's benaderen. Allereerst op het niveau van de soort: als je de genen van een dier maar ver genoeg aanpast, kan het op een gegeven moment genetisch dusdanig gaan afwijken van de oorspronkelijke soort dat het er biologisch gezien niet meer echt bij hoort. De biologische natuur wordt dan volgens critici aangetast en dat zou ook nog immoreel zijn als het dier er zelf niets van merkt.
Een stuk tastbaarder zijn echter de bezwaren op het niveau van het subjectieve welzijn zelf, zoals pijn en allerlei vormen van ongemak, maar ook de inperking van de mogelijkheden tot een interessant en bevredigend leven. Bovendien is er in het geval van de genetische modificatie bij mensen het risico dat men alleen nog genoegen neemt met (fysiek gezien) perfecte individuen en de rest vooral als minderwaardig, lastig of ongewenst gaat zien - het bekende schrikbeeld van de nazi-eugenetica.
Daarbij mogen we niet vergeten dat er voor de genetische modificatie van diersoorten per definitie altijd proefdieren worden gebruikt. Ook als men niet per se tegen de genetische modificatie van planten is, dan nog blijft dit bij dieren een zwaarwegend ethisch probleem. Dit werd onlangs weer eens duidelijk uit een gruwelijk bericht vlak voor dierendag, over honderden genetisch gemanipuleerde proefdieren die (enkel) vanwege de overplaatsing van onderzoekingen naar een andere locatie waren afgemaakt. Dat is pas echt voor God spelen lijkt mij, en het komt akelig dicht in de buurt van afmaakrondes uit de jaren '30 en '40, veel meer nog dan praktijken uit de wereld van de hedendaagse humane genetica.

5 oktober 2006

Publieksevenement "Feed the world" op 4 november

De NVV (Nederlandse Vereniging voor Veganisme) organiseert in samenwerking met Stichting Plenty Food en Stichting VEKO op zaterdag 4 november 2006 het publieksevenement "Feed the world". Het evenement zal plaatsvinden in de Muiderkerk in Amsterdam.

Mensen lijden honger omdat veel van de landbouwgrond wordt gebruikt om gewassen te kweken dat als voedsel dient voor vee in plaats voor mensen. In de VS wordt 157 miljoen ton granen, peulvruchten en plantaardige eiwitten - die allemaal geschikt zijn voor menselijke consumptie – aan de veestapel gevoerd om zo´n 28 miljoen ton dierlijke eiwitten te verkrijgen in de vorm van vlees.

Dat in ontwikkelingslanden grond wordt gebruikt om een kunstmatige voedselketen te creëren, heeft ellende voor honderden miljoenen mensen als resultaat. Een hectare graan levert vijf keer meer eiwitten op dan een hectare die wordt gebruikt voor de vleesindustrie; peulvruchten zoals bonen, erwten en linzen leveren tien keer meer op en soja zelfs dertig keer meer.

Als we veganistisch(er) gaan leven, dan komt er grond, ruimte en voedsel vrij. Deze boodschap willen we uitdragen op 4 november.

Plaats: De dag wordt gehouden in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37 in Amsterdam-Oost (tegenover het Tropenmuseum).

Tijd: Vanaf 14 uur is de zaal open en de dag eindigt om 23.30 uur.

Prijs: De toegang is gratis.

Wat:

· Er zullen diverse infostands zijn van organisaties die zich bezig houden met de Derde Wereld, milieu en dierenrechten

· Verder zullen er veel gratis hapjes te proeven zijn. En voor de bezoeker met een grotere trek is er Veggierose waar je (tegen betaling) heerlijk in een Engelse ambiance kunt theeën met taart, cake en scones.

· Gedurende de dag zijn er lezingen over veganisme en de wereldvoedselproblematiek gepland. Verder is er ook een workshop Turkse Hapjes, maken.

· Tussen 16.30-17.30 uur is er een discussieforum over de wereldvoedselproblematiek. .

· Er wordt ’s avonds tussen 18.00 en 19.00 uur voor € 12,50 een heerlijke Vegan-Eko wereld- maaltijd door Stichting VEKO bereid voor ± 200 eters. Reserveren kan via: veko300@zonnet.nl of 020-6860739

· De dag eindigt met een gratis wereldmuziek swingfeest. Ondertussen zijn er nog diverse optredens gepland: Buikdans, Indiase en Afrikaanse dans. Plus live wereldmuziek en pantomime, jongleren, clowns, etc..

4 oktober 2006

Martin Gaus gaat zorgen voor universitair opgeleide huisdiereigenaren

Mensen mogen niet zomaar een hond of kat kopen maar moeten eerst een huisdierexamen afleggen. Dat vindt 38 procent van de Nederlanders, zo blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door opiniepeiler Maurice de Hond in opdracht van verzekeraar Proteq.
Toekomstige huisdiereigenaren kunnen tijdens het examen bijvoorbeeld laten zien of zij verantwoord met hun dier omgaan en of het wel bij hen past. Verder blijkt uit het onderzoek dat Wereld Dierendag steeds minder aandacht krijgt. Gaf vorig jaar 45 procent van de Nederlanders hun dier geen extraatje, dit jaar geldt dat voor 61 procent.

Misschien dat de opleiding voor huisdiereigenaren op een hoger plan kan worden getild door Martin Gaus. Die is namelijk van plan om in Lelystad op het terrein van de universiteit van Wageningen (het animal science park) een campus te bouwen naast een permanente jaarbeurs voor huisdieren.

De huisdieren van de honderdduizenden bezoekers waar hij op rekent, kunnen het onderzoeksmateriaal zijn voor de universiteit, zo verklaart Gaus de raszuivere win-win-situatie. Terwijl die dieren worden onderzocht kunnen hun eigenaren misschien hun dierenkennis bijspijkeren op de Martin Gaus Honden Hogeschool?

Gert Jan laat diervriendelijke ballon op

Het niveau van dierenwelzijn moet overal omhoog, vindt VVD-er Gert Jan Oplaat. Zodat er in de wereld geen plaatsen meer zijn waar het dierenwelzijn niet of nauwelijks wordt gerespecteerd, terwijl daar dan wel een uitwijkplaats ontstaat voor producenten voor goedkope dierlijke producten.

Oplaat is bang dat door de haas in de politieke marathon geen ruimte meer is voor de exportproducten uit de bio-industrie in Nederland. Hij wil dit voorkomen door de kosten voor de buitenlandse producten te verhogen door ook daar de eisen op het gebied van dierenwelzijn te verscherpen.
Het zou mooi zijn als Oplaat op zijn eigen kippenbedrijf het goede voorbeeld gaat geven door de kippen in de wei te laten lopen. Dan kunnen die ook eens kennismaken met de hazen in het land.

Natuurlijk heeft Oplaat wel een punt. Ons land importeert en exporteert kippenvlees. Dat is het gevolg van de vrije wereldmarkt, maar gelijke monniken, gelijke kappen. Wanneer ons land kapt met de invoer van dieronvriendelijk geproduceerd kippenvlees, mogen andere landen ons vlees ook weigeren. Dat tot politiek speerpunt maken zou een goede zaak zijn, want dan kan ieder goedwillend land de eigen diervriendelijke productie afschermen tegen oneigenlijke concurrentie.

Dit gezichtspunt spoort niet met de plannen om Barneveld voor kip hét logistieke knooppunt van Europa te maken. Het is kiezen of delen: of je gaat voor goedkoop en veel of je gaat voor weinig en kwalitatief hoogstaand. Op hetzelfde moment wordt in de media vleesproducenten opgeroepen om meer vanuit de consument te gaan denken. Die wil weliswaar goedkoop, maar ook lekker eten.
Voor die consumenten die het heft in eigen handen is het misschien een goed idee om zelf eens lekker te leren koken zonder vlees. Dat is tenminste geen ballon met gebakken lucht.

Kalfjes langer bij hun moeder houden ontwikkelt soorteigen gedrag

In onderzoeksrapport Kalveren bij de koe. De natuur werkt! doet het Louis Bolk Instituut verslag van een onderzoek naar een systeem waarbij pasgeboren kalfjes langer bij de moederkoe blijven.
Uiteraard vraagt dat aanpassing in aan de huisvesting van beiden en dat kost geld.

Agriholland meldt:
Een kalf wordt bijna altijd direct na de geboorte van de moederkoe vandaan gehaald. De vroege scheiding van koe en kalf is een geijkte manier om veel melk te produceren. Na de geboorte wordt de koe tweemaal per dag gemolken en de kalveren krijgen dagelijks een afgepaste hoeveelheid. Dit systeem is goedkoop, praktisch en overzichtelijk. Ook hygiëne speelt een rol. Het compleet gescheiden grootbrengen van kalveren biedt echter geen ruimte voor het ontstaan van een band tussen koe en kalf. Dit heeft nadelige gevolgen voor de sociale ontwikkeling van kalveren en voor het ontwikkelen van natuurlijk, soorteigen gedrag.

Zie voor meer informatie de publicatie kalveren bij de koe op de site van het Louis Bolk Instituut.

3 oktober 2006

Ook de Partij voor de Dieren neemt vrijheid als uitgangspunt

In de beginselverklaring van de PvdD staat:

Een zorgvuldige, liefdevolle omgang met de natuur en de dieren houdt tenslotte ook in dat aan mensen respect voor hun lichamelijke en mentale integriteit in de ruimste zin des woords wordt betoond. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) biedt hiervoor het geschikte uitgangspunt. Deze creëert de voorwaarden waaronder de mens in vrijheid en zonder onderdrukking en geweld kan leven en zich kan ontwikkelen. Hierbij dient de mens wel rekening te houden met zijn medeschepselen. Zijn vrijheid houdt op waar die van de ander in het gedrang komt. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt samen met de Verklaring van de Rechten van het Dier en het Handvest van de Aarde het praktische uitgangspunt voor de wijze waarop mensen met elkaar, met de dieren en met de natuur behoren om te gaan. Dit uitgangspunt wordt nader uitgewerkt in het Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren en bepaalt de politieke opstelling van de partij in actuele kwesties.

Met deze tekst verbindt de PvdD emancipatie van het dier aan de emancipatie van “blank en zwart” en van “man en vrouw”.

Politie Sint-Truiden doekt hanengevecht op na tip van GAIA

Via een anonieme tip bij GAIA heeft de politie van Sint-Truiden zaterdagnamiddag in de deelgemeente Zepperen een hanengevecht opgedoekt. GAIA verwittigde de politie, die op de plaats van het verboden hanengevecht vier levende hanen en een dode in beslag kon nemen, en verboden materiaal aansloeg als korven, drank en de map van de banque russe, een verboden gokspel.

De hanenvechters zetten het op een lopen. Niemand kon worden aangehouden, maar de politie liet weten dat een aantal deelnemers is geïdentificeerd op grond van de nummerplaten van hun voertuigen. Eén persoon werd opgepakt: een kweker van vechthanen, die beweert dat hij er niets mee te maken heeft, hoewel het hanengevecht plaatsvond in een weide achter zijn woning. De nog levende hanen werden overgebracht naar het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.

GAIA pleit voor het verbieden van de kweek van vechthanen. Want zolang het kweken van vechthanen toegelaten blijft, zullen hanenvechters zich blijven bevoorraden.

Overzicht

Inleiding

Op dit blog staan artikelen over de omstandigheden die van invloed zijn op het dierenwelzijn van dieren in de veehouderij en in het wild. Vi...

De actualiteit rond dierenwelzijn via Facebook

Doorlezen en verdieping?

Voor selectie van een artikel over een bepaald onderwerp, klik op het label hieronder, bijvoorbeeld "agrarisch (87)".
Voor verdieping en verwante artikelen van Stichting Animal Freedom, Wakker Dier, Compassion in World Farming, Comité Anti Stierenvechten, Varkens in Nood, De Landelijke Dierenbescherming en het Belgische GAIA en EVA kies een label met onderwerp dat u zoekt en dat ook het label "cse zoekresultaten dierenrechtensites" heeft.
Na lezing van het blog klik op de link onderaan in het artikel bij "Klik hier om meer te lezen over ....." om naar de zoekresultaten te gaan.

Labels / steekwoorden

aalscholvers (3) actie voeren (23) afleidingsmateriaal (4) afmaken (2) afschot (8) agrarisch (87) agressie (1) agrobusiness (11) agrolobby (7) agrosector (20) AID (1) akkerbouwers (2) akkerrand (8) ambivalentie (2) ammoniak (14) antibiotica (30) antropomorfiseren (3) apen (9) bacteriële infectie (11) bank (5) basisbehoefte (1) bedrijfsvoering (4) beheer (6) belanghebbende (2) belastingbetaler (9) belazeren (4) beleid (17) berengeur (1) bescherming (6) besmetting (11) besparing (1) betrokkenheid (4) bever (1) beverrat (3) bewustzijn (23) bezwaren (1) bijdrage (1) bijensterfte (7) bijvangst (4) bio-dynamisch (1) bio-industrie (55) biobrandstoffen (4) biodiversiteit (25) biologische boer (20) biomassa (4) biomassavergisting (4) biotechnologie (1) biotoop (3) blank vlees (1) blauwtong (1) Bleker (38) bloedarmoede (1) bloeddruk (1) bodem (4) boek (51) boeren (26) boerenlogica (4) bonsai kitten (1) bont (9) boombruggen (1) Brambell (1) broedgebied (1) broeikaseffect (4) broeikasgassen (9) broodfokkers (2) bruinvis (2) burger (2) carnisme (1) castratie (8) celgetal (4) circus (11) CITES (2) CIWF (10) Club van Rome (2) CO2 (17) Comfort Class-stal (3) communicatie (2) concentratiekamp (1) consumptie (30) controle (6) crisiswet (1) cse zoekresultaten dierenrechtensites (54) damherten (1) debat (12) demagogie (64) depositie (3) depressiviteit (1) derogatie (6) dierenarts (2) Dierenbescherming (25) dierenleed (110) dierenmishandeling (12) dierenpolitie (1) dierenrechten (66) dierentuinen (9) dierenwelzijn (110) dierenwelzijnscoalitie (2) dierproeven (11) dierrechten (8) diervriendelijk (13) dierziekten (12) ding (2) dioxine (2) Dirk Boon (2) discriminatie (3) documentaire (1) doden (19) dodingsmethoden (4) dolfijn (8) doodknuffelen (1) doping (1) Drenthe (1) drogredenen (43) duiventil (2) dumping (2) duurzaamheid (35) dwangvoedering (2) ecoduct (8) ecoduiker (1) ecologie (31) economie (54) edelhert (5) eendagskuikens (2) eenden (1) eenzaamheid (2) EHEC (10) EHS (28) eieren (14) eiwitconsumptie (5) ekoproducten (2) emancipatie (2) emissie (3) empathie (2) ESBL (4) ethiek (18) etikettering (8) etiquette (1) EU (25) evolutie (4) exoten (3) export (81) fairtrade (1) FAO (4) fauna (5) Faunafonds (1) faunapassage (5) fazant (4) fijnstof (12) filmpje (62) filosofie (11) flora (3) foie gras (4) fokkers (7) fosfaat (5) fourageergebied (2) fraude (4) Friesland (1) fruitariër (1) GAIA (3) gans (25) geboortekrik (1) gedrag (5) geiten (9) geld verdienen (15) gemalen (1) gentech (3) Gerstenfeld (2) geur (1) gevangenschap (8) gevoelens (14) gewasschade (4) geweten (9) gezelschapsdieren (2) gezond verstand (3) gezondheid (23) Gezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren (6) gif (13) gigastal (2) Godwin (5) goudvis (1) graan (1) grasland (2) Greenpeace (2) grenzen (4) groeibevorderaars (3) groene energie (4) GroenLinks (7) grondgebonden (5) grondrechten (15) grondwet (3) H1N1 (1) H5N1 (5) H5N8 (2) haantjes (4) Halacha (1) halal (6) handhaving (5) hart- en vaatziekten (2) hazen (4) hengelsport (4) herkomst (1) hitte (1) HLS (1) hobby (1) Hofganzen (1) Holocaust (3) hond (12) honger (11) hoorzitting (1) horeca (1) houden van (2) Hubertuslegende (2) huisdieren (32) huishoudelijk geweld (1) humor (6) hypocrisie (5) idealen (4) imago (15) import (8) inbeslaggenomen (2) infectiedruk (2) inkomensschade (1) inkomenssteun (2) inkomsten (4) innovatie (1) insecten (9) inteelt (2) integriteit (3) intelligentie (7) intensieve veehouderij (47) internationaal transport (11) intrinsieke waarde (30) jacht (29) jagen (9) jagers (18) jongeren (1) joodse wetten (2) justitie (3) kaas (2) kadaver (2) kalkoen (2) kalveren (12) kanker (1) katten (8) kerstdiner (3) keukentafelgesprekken (1) keurmerk (8) kievit (5) kiloknaller (3) kinderboerderij (4) kinderen (6) kippen (31) kippenhouder (3) kippenkooien (3) kippenmest (2) klimaat (31) KNJV (2) KNMvD (1) koeien (19) koeienrusthuis (2) konijn (12) kooihuisvesting (5) koosjer (5) kosten (9) kostprijs (17) kraai (1) kunst (5) kwaliteit (6) kweekvis (1) kweekvlees (1) lacto-intolerant (1) land (5) landbouw (18) landschap (10) leeuw (1) legbatterij (3) letsel (1) levensstijl (2) liefde (6) Limburg (1) linoleenzuur (1) LNV (10) Loesje (2) LOG (1) looprichels (1) LTO (9) luchtvervuiling (2) luchtwasser (5) maaibeleid (2) malafide (1) markt (5) mastitis (4) McDonalds (2) mededogen (2) media (15) meerwaarde (2) megastallen (43) melkprijs (20) melkquotum (16) melkveehouders (53) mensapen (4) mest (22) mestnormen (3) mestoverschot (27) mestverbranding (1) mestvergisting (8) migratie (3) milieu (29) Milieudefensie (16) MKZ (1) mondiale voetafdruk (6) moraal (9) MRSA (13) muizen (4) muskusrat (7) mythen (2) natuur (39) natuurbescherming (11) natuurbrug (5) natuurgebieden (20) natuurlijk evenwicht (13) neonicotinoïden (3) nertsen (18) Noord Brabant (1) NVWA (4) offerfeest (7) olieslachtoffers (1) olifant (6) omega-3-vetzuren (2) onderzoek (30) ontbossing (4) onteren (1) onverdoofd (11) onverschilligheid (2) onwetendheid (3) oor aan naaien (2) Oostvaardersplassen (18) open stellen (3) opheffen (1) ophokken (3) oproep (2) opvang (4) orka (5) otter (1) Ouwehand (4) overbemesting (6) overlast (25) overproductie (14) paarden (7) paling (5) pandemie (1) paradox (1) PETA (4) Peter Singer (5) plantaardige voeding (21) platteland (8) plezierjacht (29) plofkip (11) pluimvee (3) politie (3) politiek (76) populatie (9) positieflijst (2) postduiven (3) preventie (3) prijs (8) prisoner's dilemma (2) productiebos (1) productiviteit (2) proefdieren (7) Proefdiervrij (3) prooidieren (2) protest (13) provinciaal (4) Provinciaal OntwikkelingsPlan (1) provincie (3) puppies (1) PvdD (131) PVV (4) Q-koorts (19) Raad Van State (1) raaigras (3) Rabobank (8) ramp (2) ratten (2) recept (1) Rechten Voor Al Wat Leeft (3) reclame (14) recreatiegebied (5) ree (2) Rekenkamer (1) rekenmodel (1) rendement (3) rentmeesterschap (2) resistent (6) respect (24) ritueel (19) roofvogels (11) ruimen (10) ruimtebeslag (3) saneren (3) schaalvergroting (15) schadevergoeding (12) schapen (4) scharreleieren (3) Schmallenbergvirus (1) seks met dieren (2) sexen (1) shechita (1) slachten (44) slachterij (7) slavernij (3) slow food (2) soja (9) SOVON (1) speciësisme (8) speculatie (1) speelketting (1) spelen (1) spiritualiteit (4) staartknippen (1) stadsboeren (1) stal (3) stierenvechten (6) stikstof (3) stropers (3) subsidie (28) supermarkt (25) symptoombestrijding (1) taal (4) Thieme (27) tijgers (2) toekomst (9) Tom Regan (5) tonijn (1) TV (1) uitspoeling (5) uitstoot (7) uitvalspercentage (4) utilisme (1) vaccineren (2) valorisatie (2) vangstquota (1) varkens (59) varkensflat (3) varkensgriep (3) varkenshouder (8) vee-industrie (27) veehandelaren (3) veemarkt (1) veestapel (33) veevervoer (2) veevoeder (16) veganisme (17) vegetariër (9) vegetarisme (27) verantwoordelijkheid (11) verboden (12) Verburg (19) verdoven (7) vergassen (3) vergiftiging (5) vergoeding (5) vergunning (6) verjagen (3) verkiezingen (20) verloting (1) versnipperen (3) verveling (9) vervuiling (9) verwaarlozing (4) verzorging (3) vestiging (1) virus (8) vis (12) Vissenbescherming (3) visserij (19) vitamine B-12 (2) vleermuizen (1) vlees (86) vleeskuikens (15) vleesvervangers (14) vlieg (1) vlinders (3) voeding (52) Voedingscentrum (2) voedingsvenster (1) voedingswaarde (3) voedseloverschotten (4) voedselprijs (10) voedselveiligheid (5) voedselzekerheid (13) Vogelbescherming (12) vogelgriep (16) vos (20) vrijheid (81) vuurwerk (3) VWA (2) Wakker Dier (32) walvis (8) wandelaar (3) WAP (2) waterkrachtcentrales (1) waterkwaliteit (3) waterschap (3) wederkerigheid (2) weidegang (32) weidevogels (19) Wereld Natuur Fonds (1) wereldmarkt (8) werkgelegenheid (1) wild (17) wildbeheereenheden (1) wildroosters (1) wildsignalering (2) wildviaduct (1) wildwissel (2) winstmarge (4) wol (1) wolf (4) WSPA (6) zeehond (3) zeereservaat (1) zeldzame dieren (3) zichtstal (4) ziektedruk (7) zoelen (1) zoönose (5) zorgboerderij (1) zorgplicht (3) zuivel (11) zwanendriften (1) zware metalen (1) zwerfdieren (3) zwijnen (5)

Zoeken op dit weblog, Animal Freedom, Wakker Dier, CIWF

Zoeken op dit weblog, Animal Freedom, Wakker Dier, CIWF

Steun Stichting Animal Freedom

Koop boeken via bol.com of Youbedo of doe een donatie en steun zo ons werk.

Blogarchief